Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Освітній івент "Сучасний освітній заклад. Об`єднані і НЕпереможні"

Ознайомити із досвідом роботи колективу щодо створення позитивного іміджу закладу; формування компетентностей сучасного учня – майбутнього випускника; активними та успішними практиками роботи із батьківською громадою. Розглянути сучасні тенденції у сфері освіти та визначити ключові фактори, які допоможуть забезпечити успіх освітнього закладу в умовах постійних змін. Ця мета дозволить учасникам семінару ознайомитися з новими ідеями, ресурсами, засобами і способами діяльності, які допомогають у формуванні ефективного освітнього закладу, що відповідає вимогам сучасного світу.

Освітній івент "Сучасний освітній заклад. Об`єднані і НЕпереможні"

Developers / Program Developments:

директорка - Іванова Вікторія Віталіївна

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Директор

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) мовою
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Біологія
 • Математика
 • Початкова школа
 • Хімія
 • Other: штучний інтелект, формувальне оцінювання, соціально-емоційне навчання

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів

Будуть питання або просто захочеться поспілкуватись - пишіть нам на пошту😊

 

Освітній івент “Сучасний освітній заклад. Об`єднані і НЕпереможні” - подія, яка об'єднає управлінців з усієї Лозуватської  громади. 

 

Інтенсивна програма складена з врахуванням витримки та позитивного настрою учасників. Майстерки, які проведуть педагогічні працівники, продемонструють ПРОактивні методи роботи з батьками та здобувачами освіти.  Дозволить учасникам ознайомитися з ідеями, ресурсами, засобами і способами діяльності, які допомогають у формуванні ефективного  освітнього закладу, що відповідає вимогам сучасного світу.

 

Програма містить 3 активних модулі:

Модуль 1: Speed Geeking (0.5год)

Модуль 2: Five minute conference (0.5год)

Модуль 3: Сесія з обміну практичним досвідом (3 год)

Модуль 4: Контроль знань (1 год)

 

Учасницьке коло програми підвищення кваліфікації: 

 • ознайомляться з  цікавими сервісами, що базуються на роботі штучного інтелекту; розвинуть уміння застосовувати цифрові компетентності в освітній діяльності; навчаться створювати зображення та відео за допомогою ШІ; сформують потребу в систематичному підвищенні професійної компетентності.
 • з основами фасилітаторської роботи в класах, теорію і практику проведення уроків СЕЕН, усвідомлюючи їхній зв'язок зі стандартами Нової української школи, розвивають навички використання практик СЕЕН в освітньому процесі;
 • ознайомляться із практичним досвідом нашого закладу щодо впровадження формувального оцінювання в систему оцінювання здобувачів освіти з фокусом на роль керівника, задля покращення якості викладання та підвищення ефективності освітнього процесу.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації  «Сучасний освітній заклад. Об`єднані і НЕпереможні”»  КЗ "Гейківська гімназія  видає сертифікат про підвищення кваліфікації.


Умовою сертифікації є обов'язкове виконання підсумкової рефлексивної форми упродовж 4 КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ після проведення івенту, в якому Ви взяли участь за покликанням Перейти за покликанням


Сертифікаційні роботи виконуються до 23:59 25.12.2023 року.
За умови своєчасного виконання умов сертифікації учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 31.12.2023.
Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.
Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Реєстр виданих сертифікатів про підвищення кваліфікації за програмою  «Сучасний освітній заклад. Об`єднані і НЕпереможні”» Перейти за покликанням не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.