Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Цінності та практики недискримінації й соціально-емоційного навчання. Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

Мета програми: ознайомити з основними поняттями та принципами гендерного, недискримінаційного й інклюзивного підходів в освіті, основними нормативними документами з теми недискримінації; навчитися розпізнавати дискримінаційні практики в закладах освіти та нівелювати їхній вплив; узагальнити знання з теми соціально-емоційного та етичного навчання в контексті недискримінаційного підходу в освіті; опанувати основні стратегії та практики тренінгової майстерності, зокрема, в контексті недискримінації та соціально-емоційного навчання.

Цінності та практики недискримінації й соціально-емоційного навчання. Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року

Developers / Program Developments:

Громадська організація «ЕдКемп Україна». Програма здійснена у партнерстві з Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) та його проєктом «Трамплін до рівності», що реалізується за підтримки Швеції та Офісу віцепрем’єрки з питань Європейської та Євроатлантичної інтеграції України.

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: соціально-емоційна та етична компетентність

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів

Гендерний, недискримінаційний та інклюзивний підходи в освіті: шлях в Україні. Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року.
Розпізнаємо гендерну та іншу дискримінацію в закладі освіти.

Гендерночутлива та недискримінаційна мова.

Тренерська комунікаційна компетентність: недискримінаційний і інклюзивний підходи та вектори розвитку.

Стиль комунікації на уроці. Чутливі та недискримінаційні практики. СЕЕН та недискримінація: розширюємо погляд на програму. Можливості для зростання в темі.

Основи тренерської майстерності.

Спільний аналіз тренерського досвіду.

Перспективи тренерської, експертної і фасилітаторської СЕЕН-діяльності.

Презентація педвишу. Мозковий штурм щодо магістерської програми та підвищення кваліфікації: контекст недискримінації, інклюзії та соціально-емоційного навчання. 

Соціально-емоційне навчання: презентація нових можливостей і мозковий штурм.

учасниці і учасники програми

 • розуміють основні засади гендерного, недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті, основні положення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року;
 • ідентифікують дискримінаційні практики в закладах освіти та вміють нівелювати їхній вплив, використовують гендерночутливу та недискримінаційну мову;
 • володіють основними навичками тренерської майстерності, зокрема, в контексті недискримінації та соціально-емоційного навчання;
 • розуміють можливості для власного зростання в напрямках СЕН і СЕЕН, недискримінації в освіті.

14.12.2023

 • Гендерний, недискримінаційний та інклюзивний підходи в освіті: шлях в Україні. Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року.
 • Розпізнаємо гендерну та іншу дискримінацію в закладі освіти.
 • Гендерночутлива та недискримінаційна мова.
 • Тренерська комунікаційна компетентність: недискримінаційний і інклюзивний підходи та вектори розвитку
   

15.12.2023

 • Стиль комунікації на уроці. Чутливі та недискримінаційні практики. СЕЕН та недискримінація: розширюємо погляд на програму. Можливості для зростання в темі.
 • Основи тренерської майстерності (частина 1).
 • Основи тренерської майстерності (частина 2).
 • Основи тренерської майстерності (частина 3).
 • Спільний аналіз тренерського досвіду.

 

16.12.2023

 • Перспективи тренерської, експертної і фасилітаторської СЕЕН-діяльності.
 • Презентація педвишу. Мозковий штурм щодо магістерської програми та підвищення кваліфікації: контекст недискримінації, інклюзії та соціально-емоційного навчання (частина 1).
 • Презентація педвишу. Мозковий штурм щодо магістерської програми та підвищення кваліфікації: контекст недискримінації, інклюзії та соціально-емоційного навчання (частина 2)
   

17.12.2023

 • Соціально-емоційне навчання: презентація нових можливостей і мозковий штурм.