Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Цифрові інструменти ефективного оцінювання

формування цифрової компетентності керівних і педагогічних кадрів щодо різних видів оцінювання; ознайомити слухачів з основними принципами використання ІКТ в професійній діяльності учителя та реалізації за їх допомогою різного виду оцінювання; із техніками формувального оцінювання, а також використання інформаційних технологій для створення форм само та взаємо оцінювання, ресурсами для комунікації та створення навчальних тестів, тестів перевірки знань, а також які переваги надає Classtime для дотримання учнями академічної доброчесності.

Цифрові інструменти ефективного оцінювання

Developers / Program Developments:

Мельнічук Ірина Сергіївна

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Усі

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок керівних та педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти

Зміст навчанняКількість годинОсвітній продукт
ТЕМА 1. Формувальне оцінювання. Реалізація технік формувального оцінювання
Види оцінювання1

Слухач знає види оцінювання;

розрізняє формувальне, тематичне, поточне, підсумкове оцінювання;

володіє методами оцінювання;

уміє здійснювати оцінювання.

Техніки формувального оцінювання2

Слухач знає техніки формувального оцінювання;

розрізняє інструменти редагування, створення, форматування документів для реалізації технік;

уміє редагувати, створювати, форматувати документи для реалізації технік.

ТЕМА 2. Формувальне оцінювання. Самооцінювання, взаємооцінювання


 

Інструменти взаємооцінювання1,5

Слухач знає додатки для створення;

розрізняє інструменти редагування, створення, форматування форми взаємооцінювання;

уміє редагувати, створювати, форматувати форми взаємооцінювання, користуватися бібліотекою форм

Інструменти самооцінювання1,5

Слухач знає додатки для створення;

розрізняє інструменти редагування, створення, форматування форми самооцінювання;

уміє редагувати, створювати, форматувати форми самооцінювання, користуватися бібліотекою форм 

ТЕМА 3. Підсумкові та навчальні тести. Google Форми
Створення тесту1,5

Слухач знає основні етапи створення тесту;

розрізняє види питань, режими форми;

уміє створювати, редагувати, форматувати питання, додавати формули

Налаштування тесту. Опрацювання результатів1,5

Слухач знає основні етапи створення налаштування тесту;

розрізняє навчальний тест, тест контролю знань та опитувальник;

уміє включати оцінювання, рівень обов’язковості питання, кількість спроб виконання, змінювати тему, обмежувати кількість респондентів, збирати результат опитування в електронну таблицю, відкривати електронну таблицю з результатами тесту, аналізувати графіки результатів

ТЕМА 4. Підсумкові та навчальні тести. Classtime
Створення тесту1,5

Слухач знає основні етапи створення тесту;

розрізняє види питань, режими форми;

уміє реєструватися в середовищі Classtime створювати, редагувати, форматувати питання, додавати формули

Налаштування тесту. Опрацювання результатів1,5

Слухач знає основні етапи створення налаштування тесту;

розрізняє навчальний тест, тест контролю знань та опитувальник;

уміє включати оцінювання, рівень обов’язковості питання, кількість спроб виконання, змінювати тему, обмежувати кількість респондентів, збирати результат опитування в електронну таблицю, відкривати сесію з результатами тесту, аналізувати графіки результатів

ТЕМА 5.  Дозволи, доступи, посилання
Доступи для Додатків Google1,5

Слухач знає види спільних доступів;

розрізняє функціонал спільних доступів;

уміє відкривати для різних респондентів різні види доступів та надавати посилання на об’єкти

Доступи у Classtime1,5

Слухач знає способи приєднання респондентів до тесту;

знає способи приєднання респондентів до сесії;

уміє давати посилання, код тесту респондентам, залучати респондентів через Клас

Всього30 год 

ознайомитися з техніками формувального оцінювання та навчаться реалізовувати їх використовуючи цифрові інструменти; навчаться створювати форми самооцінювання та взаємооцінювання за допомогою Додатків Google; навчаться створювати навчальні тести та тести оцінювання знань за допомогою інструментів Google Форми та Classtime; здійснювати поточне чи тематичне оцінювання так, щоб здобувачі освіти дотримувалися академічної доброчесності; організовувати взаємозв’язок між учнями за допомогою цифрових інструментів.