Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Цифрові інструменти для створення інтетелект-карт

Підвищення цифрової компетентності керівників та педагогічних працівників закладів освіти у сфері формування інноваційного навчального середовища відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, опановування сучасними методиками забезпечення навчального процесу інформаційними технологіями. Формування практичних навичок використання цифрових інструментів щодо створення інтелект-карт. Оволодіння навичками створення інтелект-карт за допомогою різноманітних Інтернет-ресурсів.

Цифрові інструменти для створення інтетелект-карт

Developers / Program Developments:

ФОП Осіна Наталя Анатоліївна

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • очна, дистанційна

Qualification types:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Майстер виробничого навчання
 • Методист
 • Усі

List of common competencies:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Інформаційно-цифрова компетентність.

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Огляд Інтернет-ресурсів щодо створення інтелект-карт. Розгляд створених інтелект-карт, приклади використання.
 • Майстер-класи щодо створення інтелект-карт на різних Інтернет-ресурсах.
 • Створення інтелект-карт на різних Інтернет-ресурсах.

Результатом ефективного навчання за програмою є створення власних інтелект-карт за допомогою різноманітних Інтернет-ресурсів, таких як MindMeister, Mindomo, Перейти за покликанням , Bubbl.us  тощо.