Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Створення сайту за допомогою інструментів Google

Підвищення цифрової компетентності керівників та педагогічних працівників закладів освіти у сфері формування інноваційного навчального середовища відповідно до основних напрямів державної політики у галузі освіти, установ і закладів освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, опановування сучасними методиками забезпечення навчального процесу інформаційними технологіями. Формування практичних навичок щодо створення та налаштування сайту за допомогою інструментів Google.

Створення сайту за допомогою інструментів Google

Developers / Program Developments:

ФОП Осіна Наталя Анатоліївна

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • очна, дистанційна

Qualification types:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Майстер виробничого навчання
 • Методист
 • Усі

List of common competencies:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Інформаційно-цифрова компетентність.

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Ознайомлення із можливостями ресурсу Google Sites. 
 • Створення сайту за допомогою інструментів Google.
 • Налаштування меню, сторінок сайту, Google Analytics.
 • Способи організації взаємодії між педагогічним працівником та здобувачем освіти, керівництвом та педагогічним працівником.

Результатом ефективного навчання за програмою є створення власного сайту за допомогою інструментів Google.