Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Освіта під час криз: STEM-освіта в початковій школі: від навчальної моделі до реального уроку

Формування в учасницького кола системного уявлення про шляхи запровадження STEM-освіти в початковій школі; ознайомлення з матеріалами посібника «STEM-освіта в початковій школі: від навчальної моделі до реального уроку» та методикою викладання; опанування базовим набором сценаріїв STEM-занять для учнів і учениць початкової школи.

Освіта під час криз: STEM-освіта в початковій школі: від навчальної моделі до реального уроку

Subject of advanced training:

EdCamp-академія

Developers / Program Developments:

• Ірина Потапенко – авторка посібника «STEM-освіта в початковій школі: від навчальної моделі до реального уроку», співзасновниця ГО «СТЕМ ОСВІТА Україна», сертифікована тренерка програми Е2Young engeneers (Ізраїль), Science 4 us (США), Eduten FinMath (Фінляндія) та CTC Business today (Великобританія). • Арсен Новосад – директор ГО «СТЕМ ОСВІТА Україна», сертифікований коуч (ICF), спеціалізації в командному та трансформаційному коучингу (ССЕ). Сертифікований ТоР фасилітатор (ICA). • Тетяна Бойко – вчитель початкових класів Ліцею № 10 «Тріумф» м. Бердичева, вища кваліфікаційна категорія, "учитель-методист", освітня експертка, тренерка НУШ, членкиня експертної вчительської групи зі створення посібника «STEM-освіта в початковій школі: від навчальної моделі до реального уроку».

Main train directions:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник гуртка
 • Методист

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Природознавство

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності

РОЗДІЛ 1. ЩО ТАКЕ STEM ТА STEM-ОСВІТА? 

 • Якою є концепція STEM-освіти? 
 • Навіщо впроваджувати STEM-освіту в початковій школі? 
 • Хто і як може проводити STEM-урок? 

РОЗДІЛ 2. НА ЩО ТРЕБА СПИРАТИСЯ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ STEM В КЛАСІ? 

 • STEM-компетентнісне навчання 
 • STEM-грамотність та її компоненти 
 • Яким є STEM-грaмотне учнівство? 

РОЗДІЛ 3. ЯКІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ПОКЛАДЕНО В ОСНОВУ STEM-УРОКУ? 

 • Хто такий дослідник / дослідниця? 
 • Дослідницький підхід 
 • Стратегії та методи навчання під час упровадження наукових концепцій 
 • Інтегрований підхід 
 • Навчання на основі вивчення явищ (PhBL) 
 • Навчання на основі запитів (відкриттів) IBSE 

РОЗДІЛ 4. ЯК НАВЧАТИ STEM? 

 • Модель 5E 
 • Цикл занять 

РОЗДІЛ 5. ЯК І ЩО ОЦІНЮВАТИ НА УРОКАХ STEM? 

 • Про що говорить оцінювання і яким воно буває 
 • Ключові принципи формувального оцінювання 
 • Інструменти оцінювання 

 

Учасницьке коло:

 • сформувало системне уявлення про шляхи запровадження STEM-освіти в початковій школі; 
 • вивчило матеріали посібника «STEM-освіта в початковій школі: від навчальної моделі до реального уроку»; 
 • ознайомилося з методикою викладання за матеріалами посібника; 
 • опанувало базовий набір сценаріїв STEM-занять для учнів і учениць початкової школи.

У зв'язку з практичним спрямуванням програми підвищення кваліфікації кількість учасників/-иць обмежена. 

 

На навчання зараховуються 90 осіб, які першими подали заявки. Особам, які не потрапляють до групи у цей набір, буде запропоновано взяти участь у наступному наборі на програму, коли він буде оголошений, поза конкурсом.

 

Після підтвердження поданої заявки учасники/-иці програми підвищення кваліфікації отримують інформаційний лист-запрошення, де викладена вся необхідна інформація про перебіг навчання (просимо про всяк випадок передивлятися папку з небажаною поштою / спамом).

 

Підтвердження поданих заявок відбудеться до 09.02.2024.

 

09.02.2024. Запрошення на навчання надійде на електронну пошту, до якої привʼязаний профіль на платформі EdWay, 

 

Перейти за покликанням ">Постійне покликання для входу до зум-кімнати 

Під час проведення занять ведеться запис, що доступний тільки учасницькому колу для можливості перегляду у зручний час у межах строків виконання програми.

 

Перейти за покликанням ">Покликання на відеозаписи занять 

 

Для ефективної комунікації з викладацьким складом створюється Телеграм-група, де організаторським колом публікуються сповіщення щодо перебігу навчання, створюється простір для запитань-відповідей за змістом програми, надаються важливі інформаційні повідомлення.

 

Перейти за покликанням ">Покликання на Телеграм-групу 

 

Під час занять учасницькому колу пропонується заповнення короткої форми відвідуваності занять. У разі перегляду заняття у записі учасники й учасниці також мають заповнити форму зворотного зв’язку.

 

Перейти за покликанням ">Покликання на форму відвідуваності

 

Для отримання документа про підвищення кваліфікації особами, які подали заявку на навчання й зараховані до навчальної групи, виконується сертифікаційна робота.

 

Перейти за покликанням  

 

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації (до 28.02.2024) учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 14.03.2024.

 

Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

 

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Дата, часЗміст заняттяКількість годин

12 лютого

18:00-19:30

РОЗДІЛ 1. ЩО ТАКЕ STEM ТА STEM-ОСВІТА? 

 • Якою є концепція STEM-освіти?
 • Навіщо впроваджувати STEM-освіту в початковій школі?
 • Хто і як може проводити STEM-урок?
1,5

14 лютого

18:00-19:30

РОЗДІЛ 2. НА ЩО ТРЕБА СПИРАТИСЯ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ STEM В КЛАСІ? 

 • STEM-компетентнісне навчання
 • STEM-грамотність та її компоненти
 • Яким є STEM-грaмотне учнівство?

Практична робота

1,5

19 лютого

18:00-19:30

РОЗДІЛ 3. ЯКІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ПОКЛАДЕНО В ОСНОВУ STEM-УРОКУ? 

 • Хто такий дослідник / дослідниця?
 • Дослідницький підхід
 • Стратегії та методи навчання під час упровадження наукових концепцій
 • Інтегрований підхід
 • Навчання на основі вивчення явищ (PhBL)
 • Навчання на основі запитів (відкриттів) IBSE 

Практична робота

2

21 лютого

18:00-19:30

РОЗДІЛ 4. ЯК НАВЧАТИ STEM? 

 • Модель 5E
 • Цикл занять

РОЗДІЛ 5. ЯК І ЩО ОЦІНЮВАТИ НА УРОКАХ STEM? 

 • Про що говорить оцінювання і яким воно буває
 • Ключові принципи формувального оцінювання
 • Інструменти оцінювання

Практична робота

2
до 29 лютогоСертифікація1