Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Підтримка і супровід учнівства на траєкторії особистісного зростання: тьюторські компетенції

Зануритися в процес супроводу учнівства в межах Всеукраїнського державно-громадського проєкту «Освітня платформа «ПОВІР»; удосконалити навички застосування прийомів взаємодії з учнівством різних вікових категорій, з урахуванням особистих інтересів кожної дитини для підтримки їхньої мотивації; розширити знання щодо застосування методики проведення занять з СЕЕН; опрацювати практичні кейси на основі програми СЕЕН (Університет Еморі, США); підготувати освітянство до тьюторингу.

Підтримка і супровід учнівства на траєкторії особистісного зростання: тьюторські компетенції

Developers / Program Developments:

Команда Усеукраїнського державно-громадського проєкту «ОСВІТНЯ ПЛАТФОРМА «ПОВІР» у складі: Владислав Акименко, Оксана Дегтярьова, Людмила Кубатко, Олена Трибко.

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Other: тьюторські компетенції для підтримки і супроводу учнівства

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Other: загальна середня освіта, менеджмент в освіті

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Модуль 7 «Підтримка і супровід учнівства на траєкторії особистісного зростання: тьюторські компетенції»  

(20 годин)

 

Час проведення сесій – з 16.30 до 18.30

 

Зміст програми Кількість годин

Дата проведення

Початок 

о 16:30

Загальна кількістьАвдиторні години (онлайн)Самостійна робота

Етичні стандарти проєкту. 

Понятійний апарат проєкту. 

Спринти і марафон. Віч-на-віч як основна структурна одиниця тьюторського супроводу.

Посадові обов'язки тьюторок/-ів.

Алгоритм супроводу учнівства у межах проєкту. 

Вікові психолого-педагогічні особливості учнівства 7, 9 та 11 класів.

Роль СЕЕН у проєкті.

Моделювання структури і змісту першої зустрічі на платформі.

202124.01.2024

Педагогічне спостереження за діяльністю учнівства на платформі у межах проєкту: друга і третя віч-на-віч. 

Мова запрошення і мотиваційна підтримка учнівства у досягненні цілей в проєкті. 

Моделювання структури і змісту другої та третьої віч-на-віч під час спринтів.

2126.01.2024
Практикум з СЕЕН і тьюторингу. Відпрацювання проведення установчої віч-на-віч.2131.01.2024

Моделювання структури та змісту циклу віч-на-віч під час марафону. 

СЕЕН-компонент — ядро віч-на-віч.

Технологія досягнення цілей, основи тайм-менеджменту.

Розробка тематичного плану установчої зустрічі.

2102.02.2024
Робота над змістом віч-на віч відповідно до тематичного плану занять.2107.02.2024
Практикум з СЕЕН і тьюторингу. Відпрацювання проведення віч-на-віч під час марафону.2109.02.2024
Сертифікаційна робота  209-16.02.2024

СЕРТИФІКАЦІЯ (2 години)

 

Виконання творчого завдання за змістом програми. Заповнення форми зворотного зв’язку.

 

учасники й учасниці зануряться у процес супроводу учнівства в межах Усеукраїнського державно-громадського проєкту «Освітня платформа «ПОВІР»; удосконалять навички щодо застосування прийомів взаємодії з учнівством різних вікових категорій, з урахуванням особистих інтересів кожної дитини для підтримки їхньої мотивації; розширять знання щодо застосування методики проведення занять з СЕЕН; опрацюють практичні кейси на основі програми СЕЕН (Університет Еморі, США); оволодіють тьюторингом.