Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Музичні нейрокорекційні заняття для дітей з особливостями розвитку

Підвищення інклюзивної компетентності фахівців освітньої та соціальної сфери. Соціальна та психофізична адаптація дітей зі складними порушеннями розвитку засобами музичної нейрокорекційної діяльності

Музичні нейрокорекційні заняття для дітей з особливостями розвитку

Subject of advanced training:

Суменко Тетяна Юріївна

Developers / Program Developments:

Суменко Тетяна Юріївна, музична керівниця вищої категорії Комунального закладу «Харківський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь»; аспірантка кафедри соціальної роботи КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; членкиня ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» IESF; магістерка «Педагогіки вищої школи», авторка курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, фахівців соціальної сфери та закладів спеціальної освіти; авторка курсів підвищенняя кваліфікації для представників освітнього кола та фахівців реабілітаційних установ, авторка навчально-методичних матеріалів для дітей із складними порушеннями розвитку.

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • стажування

Target audiences:

 • Акомпаніатор
 • Викладач
 • Вихователь-методист
 • Керівник студії
 • Культорганізатор
 • Музичний керівник
 • Педагог-організатор

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

List of professional competencies:

 • Дошкільна освіта
 • Мистецтво
 • Мистецтво (музичне)

Цей курс буде корисним  якщо Ви працюєте з категорією дітей з особливостями розвитку (аутизм, інтелектуальна недостатність, синдром Дауна, дитяча шизофренія, ЗПР, ЗМР, ДЦП та ін).  Якщо Ви прагнете освоїти інноваційні техніки роботи з підопічними з вищезазначеної категорії, знаходитесь  у пошуці цікавих форм та методів  корекційно-розвиткової роботи, цінуєте  авторські практичні матеріали - запрошуємо до навчання! 

 

Програма курсу  складається з тем: 

 - Вступ. Поняття “складні порушення розвитку”.
- Нейрокорекція у освітному просторі.

 - Музичні нейрокорекційні заняття: переваги та особливості.

 - Музичні нейрокорекційні ігри та вправи.


 

Навчаючись за програмою даного курсу Ви дізнаєтесь про розвиток вищих психічних функцій, міжпівкульних зв*язків; користь рухового та музичного розвитку. Вивчите як весело та ефективно залучати дітей з особливостями розвитку до виконання складних логопедичних, психічних, соціальних та нейрокорекційних завдань.  Одержите інфморацію про  способи як навчити підопічних опанувавти навички комунікації,  емоційної рівноваги, утримання власної позиції.