Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Інтерактивне робоче місце вчителя

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їхніх професійних компетентностей, актуалізація й поглиблення знань та вмінь, розвиток творчого мислення, формування сучасних підходів до професійної діяльності; орієнтація на глибокий аналіз і узагальнення практики; опанування та впровадження в освітній процес новітніх досягнень науки й технологій, перспективного педагогічного досвіду; використання сучасних технічних засобів навчання.

Інтерактивне робоче місце вчителя

Developers / Program Developments:

Даниліна Тетяна Володимирівна, викладач (методи навчання) TOB "ЦEHTP P03BИTKУ ДITEИ TA БATЬKIB "P03УMHИKИ"

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Усі

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

List of professional competencies:

 • Other: Інше

Модуль І. Особливості будови та роботи інтерактивного обладнання.
Тема 1. Варіанти облаштування інтерактивного робочого місця вчителя.
Зміст навчання. Інтерактивні панелі, інтерактивні комплекси на базі
інтерактивного проєктора та на базі інтерактивної дошки. Ознайомлення зі
складовими компонентами інтерактивних комплексів.
Тема 2. Особливості та відмінності в роботі всіх варіантів інтерактивного
робочого місця вчителя.
Зміст навчання. Робота з інтерактивною панеллю як із повноцінним
комп’ютером, можливість підключення до панелі комп’ютерного пристрою з
іншою ОС та використання панелі в режимі інтерактивного дисплею.
Особливості роботи із інтерактивними комплексами. Стилуси, або інтерактивні
пера, їх використання.

Модуль ІІ. Робота з інтерактивним обладнанням.
Тема 1. Особливості роботи та можливості інтерактивного обладнання.
Зміст навчання. Корисні опції та можливості роботи інтерактивного
обладнання. Використання пульта дистанційного керування, інтерактивного
пера. Процедура автоматичного та ручного калібрування. Опція стоп-кадр,
тимчасове вимкнення звуку та зображення, масштабування розміру зображення
тощо.
Тема 2. Режими інтерактивних функцій.
Зміст навчання. Режими інтерактивних функцій: режим білої дошки, анотації
екрану та режим інтерактивного ПК. Можливості роботи в різних інтерактивних
режимах.
Тема 3. Огляд програм для роботи із інтерактивним обладнанням.
Зміст навчання. Огляд інтерфейсу програм Easy Interactive Tools, Teach Infinity
Pro, ActiveInspeare, Open Board. Використання базових інструментів програм для
роботи на інтерактивних поверхнях (створення/видалення анотацій,
налаштування фону, створення кількох сторінок тощо). Цікаві інтерактивні
інструменти та інші можливості ПЗ для роботи з інтерактивними поверхнями.
Функція анотації екрану як простір для творчого розвитку вчителя.

Модуль ІІІ. Особливості будови та роботи документ-камери.
Тема 1. Особливості будови документ-камери. Підключення та робота з
документ-камерою. ПЗ для роботи з документ-камерою.
Зміст навчання. Призначення документ-камери, ознайомлення з особливостями
будови. Принципи підключення документ-камери до комп’ютера та напряму до
проєктора, можливості ПЗ для роботи з документ-камерою, трансляція звуку і
відео, обробка зображення, фото та запис відео з документ-камери.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, отримання знань по використанню сучасних технічних засобів навчання.

Сучасне інтерактивне робоче місце вчителя – це нові можливості для творчого педагога. 

На інтерактивних поверхнях одним дотиком можна запускати навчальні програми, робити анотації поверх зображення на екрані, переміщати об’єкти, малювати, використовувати різні інтерактивні інструменти. 

Часто робоче місце вчителя доповнює і такий пристрій як документ-камера. Її можна використовувати для виведення на екран зображення різних документів або тривимірних предметів, які розташовуються під об’єктивом камери. 

 

Пройшовши курс, ви дізнаєтесь про: 

‒ варіанти облаштування інтерактивного робочого місця вчителя;

- види обладнання та принципи роботи з інтерактивними поверхнями; 

‒ використання спеціалізованого програмного забезпечення для роботи з інтерактивними поверхнями; 

‒ особливості будови та принципи роботи документ-камери. 

 

Курс складається з відеолекцій з елементами тренінгу. Після кожного відеоуроку - тренувальне тестування. Підсумковий контроль знань здійснюється за результатами підсумкового тестування. 

Перейти за покликанням