Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Створення персонального сайту-портфоліо педагога

Метою освітньої програми є опанування навичками зі створення персонального сайту засобами Wix та/або Google Sites, впорядкуванню матеріалів власної педагогічної діяльності та розміщення їх на новоствореному власному Інтернет-ресурсі

Створення персонального сайту-портфоліо педагога

Subject of advanced training:

Дистанційна академія TeachHub

Developers / Program Developments:

Ганна Скрипка

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Заступник директора
 • Керівник гуртка

List of common competencies:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Оцінювально-аналітична компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Дошкільна освіта
 • Екологія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Креслення
 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)
 • Мистецтво
 • Мистецтво (образотворче)
 • Мистецтво (музичне)
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Фізика і астрономія
 • Фізична культура
 • Хімія

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
ТемаЛекціїПрактичніСам. роботаУсього
І. Сайт учителя: огляд найпопулярніших інструментів, можливості, рекомендації по створенню та наповненню
1.Сайт (блог) учителя: характерні ознаки та наповнення0,5  0,5
2.Інструменти для створення сайту0,5  0,5
3.Яким має бути портфоліо педагога та як його створити?0,5  0,5
4.Методичні рекомендації щодо створення електронного портфоліо вчителя0,5  0,5
 Разом2  2
ІІ. Створення сайту-портфоліо вчителя
4.Створення сайту-портфоліо вчителя засобами Wix та Google Sites 167
 Разом 167
 Усього2169

Знання і розуміння

 

 • характерних ознак сайту-портфоліо педагога;
 • інструментів для створення сайту та блогу;
 • суті електронного портфоліо, його призначення, видів та наповнення.
Розвинені вміння 
 • створювати сайт-портфоліо засобами інструментів Wix або Google Sites;
 • створювати сторінки різних типів та налаштовувати їх;
 • розміщувати на сторінках сайту матеріали різного типу (текст, зображення, відео, посилання тощо);
 • налаштовувати меню сайту-портфоліо;
 • налаштовувати теми, кольори, зображення та шрифти сайту-портфоліо;
 • налаштовувати параметри сайту-портфоліо;
 • зв’язувати свій сайт із профілем в соціальних мережах.
Диспозиції (цінності, ставлення)
 • цінність особистості; 
 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток; 
 • рефлексія власної професійної практики.