Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Основи ненасильницього спілкування

Наша програма призначена для освітян і має на меті поглиблене вивчення та впровадження принципів ненасильницького спілкування як основи ефективної комунікації.

Основи ненасильницього спілкування

Developers / Program Developments:

Луцюк Олена Анатоліївна, практичний психолог вищої категорії.

Main train directions:

  • Other: Психологічна компетентність

Qualification form:

  • очна

Qualification types:

  • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

  • Асистент вчителя
  • Вихователь
  • Вчитель
  • Директор
  • Заступник директора

List of common competencies:

  • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

List of professional competencies:

  • Other: Психологічна

 Телеграм канал Перейти за покликанням

Особливості та принципи ненасильницького спілкування як основи ефективної комунікації;

- Значення взаємоповаги та емпатії під час спілкування, необхідність екологічної комунікації;

-  Важливість взаємопідтримки, особливо в умовах війни та хронічного стресу;

- Удосконалення навичок емпатійного спілкування.

 

1. Підвищення ефективності спілкування з учнями та колегами:Вчителю буде легше встановлювати позитивні та продуктивні взаємини з учнями та колегами, демонструючи взаємоповагу, емпатію та розуміння їхніх потреб та почуттів.

2. Створення підтримуючого середовища в класі: Буде відомо, як створити атмосферу взаємопідтримки та сприяти збереженню позитивного клімату в класі, що особливо важливо у відповідь на стресові ситуації, такі як війна чи хронічний стрес.

3. Адаптація методик навчання до потреб здобувачів: Зручно використовувати емпатійне спілкування для індивідуалізації підходів до навчання, що дозволить краще відповідати потребам здобувачів та забезпечити їх успіх у навчанні.

4. Посилення взаємодії з батьками та опікунами: Вчителю буде легше спілкуватися з батьками та опікунами, демонструючи високий рівень емпатії та враховуючи їх погляди та потреби.