Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Особливості репрезентативної системи людини

На лекції розглянемо поняття репрезентативної системи людини, як людина сприймає та переробляє інформацію, якими є основні типи. Поговоримо про те, як визначити власний провідний тип. Відмітимо особливості реагування у стані стресу кожного з типів репрезентативної системи та шляхи взаємодії (точки доступу) з людиною відповідно до її типу репрезентативної системи.

Особливості репрезентативної системи людини

Developers / Program Developments:

Ольга Алампієва, психологиня, НЛП-Майтер,кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри психології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Main train directions:

 • Other: Психологічна компетентність

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора

List of common competencies:

 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Психологічна

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу

Лекція зосереджена на вивченні репрезентативної системи людини, яка визначає спосіб, яким ми сприймаємо та обробляємо інформацію. Під час зустрічі будуть розглянуті основні типи репрезентативних систем, а також методи визначення власного провідного типу. Особливу увагу приділять аналізу реакції на стрес кожного типу системи та встановленню ефективних шляхів взаємодії з людьми з урахуванням їх репрезентативного типу.

 

1. Глибше розуміння учасниками концепції репрезентативної системи людини та її впливу на сприйняття та обробку інформації.

2. Здатність учасників визначити свій провідний тип репрезентативної системи за допомогою наданих методів.

3. Розпізнавання особливостей реагування на стрес для кожного типу репрезентативної системи та розвиток навичок з ефективного управління стресом.

4. Засвоєння стратегій взаємодії з людьми з урахуванням їхнього репрезентативного типу, що сприятиме покращенню комунікаційних навичок та взаєморозуміння.

5. Збільшення рівня самосвідомості учасників щодо їхньої власної реакції на інформацію та стресові ситуації, що сприятиме подальшому особистісному розвитку та самопізнанню.