Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Спілкування з батьками учнів: як налагодити комунікацію

На зустрічі ми розглянемо чому виникають складнощі в комунікації з батьками (на прикладі теорії «4 вуха» Фрідеманна Шульца фон Туна) та на ваших прикладах застосуємо декілька моделей розв'язання проблем, які ви зможете використовувати у своїй практиці.

Спілкування з батьками учнів: як налагодити комунікацію

Developers / Program Developments:

Перевишина Анастасія - магістр психології (програма “Клінічна психологія з основами КПТ”, УКУ), АСТ- терапевт, ТФ-КПТ терапевт, фахівець з прикладного аналізу поведінки (АВА). Куратор інклюзивного напрямку в “Finaribba” (м.Харків)

Main train directions:

 • Other: Психологічна компетентність

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора

List of common competencies:

 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Психологічна

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу

 

1. Аналіз проблем у комунікації з батьками: Учасники розглядають типові ситуації та причини, що призводять до непорозумінь та конфліктів у спілкуванні з батьками.

2. Застосування моделей розв'язання проблем: Учасники навчаються застосовувати різні моделі та стратегії для ефективного вирішення конфліктних ситуацій та непорозумінь з батьками. Наприклад, модель активного слухання, модель постановки запитань для роз'яснення, модель визначення спільних цілей тощо.

4. Практичні вправи та приклади: Учасники виконують рольові ігри, кейси та інші практичні вправи, щоб навчитися застосовувати набуті знання та навички на практиці.

Ця програма допомагає психологам, соціальним працівникам, вчителям та іншим фахівцям, що працюють з дітьми та їх батьками, поліпшити якість комунікації з батьками та зменшити конфлікти, що виникають в цьому процесі.

 

1. Покращення розуміння складнощів у комунікації з батьками Учасники будуть краще розуміти типові ситуації, що призводять до непорозумінь та конфліктів у спілкуванні з батьками.

2. Засвоєння теорії "4 вуха". Учасники зможуть розпізнавати різні способи сприйняття інформації та реагувати на них з урахуванням індивідуальних особливостей батьків.

3. Володіння моделями розв'язання проблем. Учасники будуть мати набір інструментів та стратегій для ефективного вирішення конфліктів та непорозумінь з батьками.

4. Покращення навичок комунікації: Учасники зможуть застосовувати активне слухання, емпатію, постановку запитань та інші навички комунікації для побудови позитивних та продуктивних взаємин з батьками.

5. Зменшення конфліктів та покращення взаєморозуміння: У результаті програми очікується зменшення кількості конфліктних ситуацій та покращення загального рівня взаєморозуміння між фахівцями та батьками.

6. Підвищення якості роботи з дітьми: Краща комунікація з батьками допоможе підвищити ефективність роботи з дітьми та їхнім вихованням, що відобразиться на їхньому соціальному та емоційному розвитку.