Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Що в сумці у сучасного педагога: онлайн-сервіси для роботи в онлайн та офлайн

Мета програми полягає у вивченні та впровадженні різноманітних онлайн-сервісів для створення завдань, оцінювання, спільної роботи та залучення учнів на уроках. Серед цих сервісів входять Classtime, WordWall, Quizizz, Learningapps, Zoom (з функцією брейк-аут румс та онлайн-дошкою), Mentimeter, Padlet, Jamboard, Canva (для створення дошок та презентацій), Coggle та Trello. Програма передбачає практичний підхід, включаючи практикум з реєстрації та використання кожного сервісу. На заключному етапі передбачено рефлексію, під час якої відбудеться відкрита дискусія про досвід та перспективи використання онлайн-сервісів у роботі вчителя.

Що в сумці у сучасного педагога: онлайн-сервіси для роботи в онлайн та офлайн

Developers / Program Developments:

Дмитро Тельпіс. Учитель української мови. Тьютор у проєкті Навчай для України «Освітній СУП». Ментор у проєкті з розвитку цифрових компетентностей «Girls4Tech». Запрошений лектор Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Аспірант кафедри прикладної лінгвістики.

Main train directions:

 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Педагог-організатор

List of common competencies:

 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Цифрова

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Сервіси для створення завдання та оцінювання. 
 • Classtime. WordWall. Quizizz. Learningapps. . 
 • Практикум з реєстрації та роботи в кожному застосунку. 
 •  Сервіси для спільної роботи на уроці. Зум (брейкаут румс, онлайн-дошка). Mentimeter. Padlet. Jamboard. Canva (дошка та презентації). Сoggle. Трело. 
 •  Практикум з реєстрації та роботи в кожному застосунку
 •  Рефлексія. Відкрита дискусія про досвід та перспективи використання онлайн-сервісів у роботі вчителя.

 

1. Оволодіння учасниками різноманітними онлайн-сервісами для створення завдань, оцінювання, спільної роботи та залучення учнів на уроках.

2. Здатність вчителів ефективно використовувати ці сервіси для створення цікавих та різноманітних завдань для учнів, а також для організації ефективного оцінювання їхнього навчання.

3. Зростання інтерактивності та залучення учнів до уроків завдяки використанню онлайн-сервісів для спільної роботи та інтерактивних активностей.

4. Розвиток цифрової грамотності вчителів та їхніх здібностей використовувати сучасні засоби та сервіси для покращення процесу навчання.

5. Покращення якості уроків через використання інноваційних методів та інструментів, що сприяють активному залученню учнів до навчального процесу.

6. Підвищення мотивації вчителів до використання сучасних технологій у своїй роботі та збільшення їхньої впевненості в їхній ефективності.