Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Eкспрес-курс «Школа дебатів».

Поширення інформації про дебатну освіту.  Залучення нових освітян та закладів освіти до всеукраїнського дебатного руху. Навчання освітян з метою запровадження ними в їхніх закладах дебатних клубів. Розширення дебатної спільноти в Україні.

Eкспрес-курс «Школа дебатів».

Developers / Program Developments:

Ольга Рухлова, амбасадор шкільного дебатного руху, співорганізаторка дебатних турнірів в Україні, “Афінський форум”, тренерка та вчителька.

Main train directions:

 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)

Qualification form:

 • очна, дистанційна

Qualification types:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Усі

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
Дебатна освіта в Україні: дебати у школі та позашкіллі
Дебати як засіб формування громадянської свідомості школярів
Дебати як засіб формування навичок ведення ефективного діалогу 

Учасники дізнаються про дебати як навчальну технологію та інтелектуальну гру;

зрозуміють основні елементи дебатів; базові навички аргументації; 

ознайомвляться з основними частинами дебатів: активне слухання і запитання в дебатах; знайомство з Всесвітнім шкільним форматом(особливості, регламент виступів, ролі спікерів); суддівство в дебатах.

 

Вартість одного заняття - 100 грн.

2 квітня

онлайн

1,5 години

Дебатна освіта в Україні: дебати у школі та позашкіллі
4 квітня

онлайн,

1,5 години

Дебати як засіб формування громадянської свідомості школярів
9 квітня

онлайн,

1,5 години

Дебати як засіб формування навичок ведення ефективного діалогу