Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Застосування діяльнісного підходу для розвитку пізнавальної активності учнів на уроках географії

Розкрити особливості впровадження діяльнісного підходу на уроках географії як фактора формування активної життєвої позиції, показати можливості предмета у формуванні основних груп компетентностей учнів через інтерактивні методи роботи на уроках географії

Застосування діяльнісного підходу для розвитку пізнавальної активності учнів на уроках географії

Developers / Program Developments:

Наталія МІЩЕНКО, вчитель географії, вища кваліфікаційна категорія, звання " Старший учитель"

Main train directions:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель

List of common competencies:

 • Екологічна компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Навчання впродовж життя

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Географія
 • Природничі науки

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності

 

  -   Діяльнісний підхід у навчанні як ресурс якісної освіти

  - Технології діяльнісного підходу до організації навчання учнів на уроках географії  ( практична частина, майстер       – клас застосування на уроках географії різних методів навчання в їх взаємозв’язку з інноваційними                  технологіями).

  - Особливості формувального оцінювання в курсі географія: новомодній тренд чи потреба?  Прийоми й методи        формувального оцінювання під час викладання географії. Обмін досвідом.

  - Застосування краєзнавчого  матеріалу  у формуванні предметних компетентностей учнів на уроках       географії як один із принципів діяльнісного підходу. ( практична частина, майстер – клас проведення дослідження по екологічній стежці природного заказника « Христанівський»).

 • Удосконалення знань, умінь і навичок через діяльнісний підхід шляхом самоорганізації та активізації творчого потенціалу кожного учасника.
 • Наочна демонстрація досягнень з метою передачі знань та досвіду слухачам для можливого використання їх у роботі.
 • Залучення в спільну діяльність кожного учасника, діяльнісне освоєння нового.
 • Підвищення рівня професійної компетентності учасників майстер-класу.