Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

«Ефективна реалізація інтерактивних технологій у сучасному освітньому процесі»

Мета - надати методичні рекомендації щодо ефективного використання різноманітних інтерактивних технологій

«Ефективна реалізація інтерактивних технологій у сучасному освітньому процесі»

Developers / Program Developments:

Освітній центр "Школа успіху" (спікерка - Тетяна Руденко)

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: педагогічні працівники усіх категорій

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

Індивідуальні консультації.

Знайомство з різноманітними інтерактивними технологіями.

здобувач освіти знає про ефективні засади реалізації інтерактивних технологій в освітньому процесі; володіє функціональними навичками створення інтерактивних вправ за допомогою онлайн-сервісів; розуміє значущість поєднання традиційних форм освіти з інтерактивністю; уміє аналізувати результати освітньої діяльності з метою їх покращення шляхом ефективного використання сучасних форм інтерактивності.

Після вебінару учасники мають виконати онлайн-тест, що складається з 5 питань.

24 вересня  2021 р.

Отримання сертифіката.