Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Організація безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких проявів булінгу (цькування).(Для педагогів Сумської області)

Підвищення рівня правової обізнаності щодо основних понять та нормативно-правових актів щодо протидії і запобігання булінгу (цькуванню), набуття практичних навичок роботи щодо створення безпечного освітнього середовища, вільного від булінгу (цькування).

Організація безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких проявів булінгу (цькування).(Для педагогів Сумської області)

Developers / Program Developments:

Управління Державної служби якості освіти у Сумській області

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Методист
 • Практичний психолог

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Розуміння передумов виникнення булінгу та вміння організовувати роботу з подолання та протидії булінгу і насильства у навчальном узакладі

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.2. Здатність здійснювати профілактично просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
ЗмістМодуліТеми  Кількість годин
ЛекціяПрактичне заняттяСамостійна роботаВсього
Організація безпечного освітнього середовища, вільного від будь-яких проявів булінгу (цькування).1.Організаційно-правові аспекти створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від булінгу (цькування). Нормативно-правові основи протидії та запобігання булінгу (цькуванню) у закладі освіти. 10

1

 

2
   З чого розпочати? Організаційні питання створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища. Оформлення документації.0

1

 

23
 2. Планування та реалізація діяльності щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти.Планування діяльності щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти. Порядок проведення моніторингу стану освітнього середовища. Розробка плану заходів. 1225
   Порядок взаємодії з органами Національної поліції та іншими фахівцями з питань запобігання та протидії булінгу. 1012
   Практичний аспект здійснення моніторингу ефективності заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню). Оформлення документів.1124
   Правила поведінки учасників освітнього процесу: інструмент чи формальність?0112
 3. Порядок реагування на випадки булінгу в закладі освіти.  Як діяти далі? Покроковий алгоритм дій учасників освітнього процесу у разі виявлення випадку булінгу. 0224
   Комісія з розслідування випадків булінгу в закладі освіти. Мета та завдання. 1023
   Порядок застосування заходів виховного впливу. 0123
 4. Підсумковий контроль. Оцінювання теоретичних знань та набутих практичних навичок. 2002
Обсяг програми:   781530

Підвищено обізнаність керівників закладів освіти про нормативно-правове регулювання питань запобігання і протидії булінгу (цькуванню), поняття ознаки булінгу (цькування), способи запобігання, виявлення та протидії булінгу (цькуванню) у закладі освіти, алгоритми дій учасників освітнього процесу в разі виявлення булінгу (цькування).

Отримано навички: 

 • застосування норм законодавства під час прийняття управлінських рішень щодо організації попередження та протидії булінгу (цькування), 
 • організації і проведення моніторингу стану освітнього середовища, виявлення і оцінка ризиків виникнення булінгу (цькування); 
 • ефективного планування діяльності щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти;
 • здійснення моніторингу ефективності заходів, спрямованих на запобігання і протидію булінгу (цькуванню);
 • вжиття заходів реагування на виявлені випадки булінгу (цькування) у закладі освіти;
 • створення безпечного освітнього середовища, вільного від булінгу (цькування).

Відповідно до розкладу, наданий учасникам