Укр

Соціально-педагогічний центр "Вдячність"

Сфера підвищення кваліфікації суспільні науки (Social science encompasses a wide array of academic disciplines, including anthropology, archaeology, economics, human geography, linguistics, management science, political science, psychology, and history.)

Common information
Leader: Дяченко Сергій Євгенійович
Year of foundation: 2021
EDRPOU code: 3046918172
Variety: Individual entrepreneur
Organizational and legal form of management: Фізична особа
Qualification forms:
 • Дуальна
Qualification types:
 • Вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • Курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • Майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • Тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Соціальний педагог
 • Усі
Main train directions:
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їх заступників)
 • Формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
Additional information

З увагою на збереження і заповіту досвіду найкращих українських автентичних соціальних педагогічних традицій вчителів, класних керівників, директорів, викладачів молодому поколінню соціальних педагогів, вчителів початківців, без досвіду практичної роботи поколінню, але зі знаннями сучасних світових практик, сертифікацій України.

Згідно з "ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 22 травня 2018 року № 509
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 липня 2018 р. за № 885/32337
ПОЛОЖЕННЯ про психологічну службу у системі освіти України
ІІ. Структура, управління та зміст діяльності психологічної служби
16. Соціальний педагог закладу та/або установи освіти здійснює:
соціально-педагогічний супровід здобувачів освіти, колективу та мікрогруп, осіб, які потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
вивчення та аналіз соціальних умов розвитку здобувачів освіти, мікроколективу (класу чи групи), шкільного, студентського колективу в цілому, молодіжних і дитячих громадських організацій.
17. Соціальний педагог закладу та/або установи освіти бере участь у:
плануванні і реалізації завдань соціалізації здобувачів освіти, адаптації їх у новому колективі і соціальному середовищі;
наданні допомоги дітям і сім’ям, що перебувають у складних життєвих обставинах або потребують посиленої педагогічної уваги чи мають особливі освітні потреби, в тому числі постраждалим від насильства та військових конфліктів.
18. Соціальний педагог закладу та/або установи освіти, сприяє:
взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам (законним представникам);

Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім’ї і суспільства у вихованні здобувачів освіти, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам. Соціально-педагогічний патронаж здійснюють соціальні педагоги.

Консультуючи батьків про те, що в Україні визнаватимуть самоосвіту, на її базі кваліфікаційні центри присвоюватимуть професійну кваліфікацію. Та зважаючи на те, що Національне агентство кваліфікацій працює над впровадженням в Україні EUROPASS та синхронізацією функціоналу Реєстру кваліфікацій із її базами даних.  EUROPASS – пан'європейська БД, насамперед щодо кваліфікацій, що використовується для освіти та працевлаштування, й інтегрована з базами ESCO та ERASMUS+.  https://fb.watch/v/1jbSHP67O/ 

У співпраці з Національною радою суспільних наук США, що заснована у 1921 році https://www.socialstudies.org/ та Lions Clubs International Foundation (LCIF) https://www.lionsclubs.org/en/discover-our-clubs/about-us на основі програми Навички для підлітків Лист Інституту модернізації змісту освіти від 28.02.2018 №22.1/12-Г-126.

Та на основі діючих Професійних стандартів суспільних наук https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=22469103-4e36-4d41-b1bf-288338b3c7fa&title=RestrProfesiinikhStandartiv 

All the possibilities of the subject of advanced training
Review

Соціально-педагогічний супровід з акцентом на діяльність учасників закладів, команд на основі корпоративної соціальної відповідальності (corporate social responsibility) для соціальних педагогів та СВ бізнесу, а також для HR департаментів.

Subscribe
See all the features