Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training НЕшкола чутливого вчителювання
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Підлісний Сергій
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Сучасні способи пошуку та обробки інформації в мережі Internet на засадах академічної доброчесності»
Лідія Валеріївна Пахомова Тренерка, кандидатка педагогічних наук, керівниця СПК "НЕшкола чутливого вчител…
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0139-00297-2021-03074 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/297/detail/
  • Qualification form: онлайн-навчання.
  • Qualification type: майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 2.00
  • Volume in ECTS loans: 0.07
  • Main train directions: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, мовленнєва, комунікаційна компетентність, формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», цифрова компетентність.
  • Achieved results: опановано пошукові оператори Google для оптимізації і пришвидчення підбору найдоречніших результатів пошуку потрібної інформації; удосконалено навички використання можливостей пошукових систем електронних бібліотечних каталогів; вивчено вимоги до оформлення списків використаних джерел за ДСТУ 8302:2015 і АРА стилем; сформовано навички підбору контенту на основі ліцензії Creative Commons для візуалізації власних розробок без порушення авторського права.
  • Date of issue: Dec. 5, 2021
Document account: 0139-00297-2021-03074 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"