Eng

Сучасні способи пошуку та обробки інформації в мережі Internet на засадах академічної доброчесності

Привабливість:

Оцінювання та рефлексія
Актуальність теми
Якість матеріалів
Практико-орієнтованість
Доступність матеріалів
Якість викладання
Відповідність змісту та обсягу
Організація процесу
Змістовність програми
Відповідність профстандарту
Злагодженість комунікації
Гнучкість навчання

Сформувати навички використання пошукових систем електронних бібліотечних каталогів, пошукових операторів Google, підбору контенту для візуалізації власних розробок без порушення авторських прав, ознайомлення з вимогами до оформлення списків використаних джерел.

Подати заявку
Сучасні способи пошуку та обробки інформації в мережі Internet на засадах академічної доброчесності
Суб’єкт підвищення кваліфікації: НЕшкола чутливого вчителювання
Розробники / розробниці програми: Пахомова Лідія Валеріївна - кандидатка педагогічних наук, тренерка, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, вчителька початкових класів Манченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Люботинської міської ради Харківської області. Рассказова Ольга Ігорівна - докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри соціальної роботи Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, тренерка, сертифікована експертка з антидискримінаційної експертизи освітнього контенту, співорганізаторка просвітницького проєкту “Гендерний відкритий університет”.
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність
Форма підвищення кваліфікації:
 • онлайн-навчання
Види підвищення кваліфікації:
 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Викладач
 • Вчитель
 • Педагог-організатор
 • Соціальний педагог
 • Інше
Перелік загальних компетентностей:
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Професійна (професійно-технічна) освіта
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Після завершення курсу наші слухачі отримують:

 • сертифікат про підвищення кваліфікації;
 • файли з додатковими матеріалами: пам'ятка “Гугли ефективно”, приклади оформлення використаних джерел за ДСТУ8302:2015 і АРА стилем;
 • можливість звернутися до експерток/-тів нашої команди із запитом на консультацію.
   
 1. Пошук в Google: фішечки і лайфхаки.
 2. Скарби нації в електронних бібліотеках та як їх шукати (і скласти правильний опис).
 3. Ліцензія Creative Commons : використання авторського контенту без порушення авторського права.

У разі успішного завершення навчання учасниці/-ки курсу здобудуть наступні результати: 

 • опанують пошукові оператори Google для оптимізації і пришвидчення підбору найдоречніших результатів пошуку потрібної інформації;
 • удосконалять навички використання можливостей пошукових систем електронних бібліотечних каталогів;
 • ознайомляться із вимогами до оформлення списків використаних джерел за ДСТУ 8302:2015 і АРА стилем.
 • здобудуть навички підбору контенту  на  основі ліцензії Creative Commons для візуалізації власних розробок без порушення авторського права.