Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Сучасні способи пошуку та обробки інформації в мережі Internet на засадах академічної доброчесності

Сформувати навички використання пошукових систем електронних бібліотечних каталогів, пошукових операторів Google, підбору контенту для візуалізації власних розробок без порушення авторських прав, ознайомлення з вимогами до оформлення списків використаних джерел.

Сучасні способи пошуку та обробки інформації в мережі Internet на засадах академічної доброчесності

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

НЕшкола чутливого вчителювання

Розробники / розробниці програми:

Пахомова Лідія Валеріївна - кандидатка педагогічних наук, тренерка, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, вчителька початкових класів Манченківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Люботинської міської ради Харківської області. Рассказова Ольга Ігорівна - докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри соціальної роботи Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, тренерка, сертифікована експертка з антидискримінаційної експертизи освітнього контенту, співорганізаторка просвітницького проєкту “Гендерний відкритий університет”.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Педагог-організатор
 • Соціальний педагог
 • Інше

Перелік загальних компетентностей:

 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Професійна (професійно-технічна) освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Після завершення курсу наші слухачі отримують:

 • сертифікат про підвищення кваліфікації;
 • файли з додатковими матеріалами: пам'ятка “Гугли ефективно”, приклади оформлення використаних джерел за ДСТУ8302:2015 і АРА стилем;
 • можливість звернутися до експерток/-тів нашої команди із запитом на консультацію.
   
 1. Пошук в Google: фішечки і лайфхаки.
 2. Скарби нації в електронних бібліотеках та як їх шукати (і скласти правильний опис).
 3. Ліцензія Creative Commons : використання авторського контенту без порушення авторського права.

У разі успішного завершення навчання учасниці/-ки курсу здобудуть наступні результати: 

 • опанують пошукові оператори Google для оптимізації і пришвидчення підбору найдоречніших результатів пошуку потрібної інформації;
 • удосконалять навички використання можливостей пошукових систем електронних бібліотечних каталогів;
 • ознайомляться із вимогами до оформлення списків використаних джерел за ДСТУ 8302:2015 і АРА стилем.
 • здобудуть навички підбору контенту  на  основі ліцензії Creative Commons для візуалізації власних розробок без порушення авторського права.