Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Горбатюк Іванна. Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training Громадська організація «Освіта без умов»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Горбатюк Іванна
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Освітній інтенсив з медіаграмотності «Verify information»»
Артем Олегович ДУДКА Голова громадської організації «Освіта без умов», сертифікований тренер з медіа…
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0210-00377-2022-02862 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/377/detail/
  • Qualification form: інституційна (дистанційна).
  • Qualification type: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 12.00
  • Volume in ECTS loans: 0.40
  • Main train directions: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, мовленнєва, комунікаційна компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», цифрова компетентність.
  • Achieved results: сформовано/удосконалено навички медіаграмотності; розвитку критичного мислення, вміння аналізувати та використовувати інформацію; знання про принципи та конкретні методи фасілітації; розкрите поняття «Соціальні медіа» їх роль та вплив; вміння аналізувати контент у соціальних мережах; принципи роботи візуального стротелінгу; використання методу «Інтервізія» як спосіб покращення професійних навичок; знання про види маніпуляцій, вміння їх розрізняти та не підпадати під вплив; опановано поняття «Інфлуенсери».
  • Date of issue: June 29, 2022
Document account: 0210-00377-2022-02862 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"