Eng

Громадська організація «Освіта без умов»

Привабливість:

Усього залишено відгуків: 133

«Освіта без умов» - це спільнота, яка сприяє у підвищенні престижу та рівня освіти в Україні!

Загальна інформація
Керівник / керівниця: Дудка Артем Олегович
Контактні особи:
 • Сомова Анастасія Андріївна
 • Майборода Олена Вадимівна
 • Шаманська Маргарита Вікторівна
Рік заснування: 2021
Код ЄДРПОУ / ІНН: 44197305
Різновид: Інша юридична особа
Організаційно-правова форма господарювання: Громадська організація
Форми підвищення кваліфікації:
 • онлайн-навчання
 • інституційна (дистанційна)
 • інституційна (очна/денна)
Види підвищення кваліфікації:
 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник керівника
 • Логопед
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Соціальний педагог
Напрями підвищення кваліфікації:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність
Усі можливості суб’єкта підвищення кваліфікації
Переглянути

Міжнародний освітній інтенсив «Майстерність освітян НУШ 5.0: інструменти та сучасні підходи, оцінювання, інклюзія»

Переглянути всі можливості