Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training НЕшкола чутливого вчителювання
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Шевченко Надія
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Права дитини: моніторинг порушень та захист»
Олександр Петрович Могилка Тренер, доктор філософії у галузі соціальної роботи
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0139-00304-2021-03061 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/304/detail/
  • Qualification form: онлайн-навчання.
  • Qualification type: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 2.00
  • Volume in ECTS loans: 0.07
  • Main train directions: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Achieved results: поглиблено знання про моніторинг як систематизований діагностичний процес виявлення порушень прав дитини; опановано основні кроки ефективного моніторингу прав дитини; здобуто навички використання моніторингового інструменту з виявлення порушень прав дітей групи ризику.
  • Date of issue: Dec. 19, 2021
Document account: 0139-00304-2021-03061 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"