Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Права дитини: моніторинг порушень та захист

Поглибити уявлення про моніторинг як систематизований діагностичний процес виявлення порушень прав дитини та сформувати навички використання моніторингового інструменту з виявлення порушень прав дітей групи ризику.

Права дитини: моніторинг порушень та захист

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

НЕшкола чутливого вчителювання

Розробники / розробниці програми:

Могилка Олександр Петрович - доктор філософії у галузі соціальної роботи, викладач кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Харківського національного медичного університету, керівник центру "Компас" Харківського благодійного фонду "Благо". Рассказова Ольга Ігорівна - докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри соціальної роботи Комунального закладу “Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради, тренерка, сертифікована експертка з антидискримінаційної експертизи освітнього контенту, співорганізаторка просвітницького проєкту “Гендерний відкритий університет”.

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • очна

Види підвищення кваліфікації:

 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Педагог-організатор
 • Соціальний педагог

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Рефлексивна компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Професійна (професійно-технічна) освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Після завершення курсу наші слухачі отримують:

 • сертифікат про підвищення кваліфікації;
 • файли з додатковими матеріалами: анкета - моніторинговий інструмент з  виявлення порушень прав дітей групи ризику, інструкцію по застосуванню;
 • можливість звернутися до експерток/-тів нашої команди із запитом на консультацію.
   
 1. Права дитини і роль моніторингу у процесі їх забезпечення.
 2. Що може підлягати моніторингу? 
 3. Чотири кроки ефективного моніторингу прав дитини.
 4. Моніторинговий інструмент з виявлення порушень та захисту прав дітей групи ризику.

У разі успішного завершення навчання учасниці/-ки курсу здобудуть наступні результати: 

 • поглиблять знання про моніторинг як систематизований діагностичний процес виявлення порушень прав дитини;
 • ознайомляться із основними  кроками ефективного моніторингу прав дитини;
 • здобудуть навички  використання моніторингового інструменту з виявлення порушень прав дітей групи ризику.