Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Дух Надія. Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training EdCamp-академія
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Дух Надія
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Використання методів артпедагогіки для розвитку освітнього простору НУШ»
Олег Марущенко Ментор EdCamp-академії, кандидат соціологічних наук, ФОП
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0207-00399-2022-06501 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/399/detail/
  • Qualification form: онлайн-навчання.
  • Qualification type: практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 11.00
  • Volume in ECTS loans: 0.37
  • Main train directions: емоційно-етична компетентність, інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки.
  • Achieved results: Поглиблено розуміння значення арттерапевтичних технологій для розвитку особистості, індивідуально-психологічних закономірностей їх застосування в освітньому процесі;. Удосконалено уміння використання арттерапевтичних технік в освітньому процесі з метою покращення психоемоційного стану та реалізації завдань розвитку особистості. Розвинуто уміння оцінювати ефективність використання артпедагогічних і артпедагогічних засобів для вирішення завдань виховання та розвитку особистості учня / учениці в НУШ
  • Date of issue: July 29, 2022
Document account: 0207-00399-2022-06501 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"