Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training Школа інформаційно-комунікативних технологій (тьютор Валентина Кодола)
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Alla Titova
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Вебінар "Class Dojо - найдоброзичливіший класний журнал та цифрове портфоліо для учнів НУШ"»
Кодола Валентина Іванівна Тьютор Школи ІКТ Кодола Валентина Іванівна
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0201-00427-2022-04634 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
edway.in.ua/uk/mpk/427/detail/
  • Qualification form: дистанційна.
  • Qualification type: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 4.00
  • Volume in ECTS loans: 0.13
  • Main train directions: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», цифрова компетентність.
  • Achieved results: Успішно опрацював(ла) матеріали вебінару та виконав(ла) обсяг необхідних завдань. Загальний обсяг 4 академ. год (0,15 кредитів ЄКТС). Напрями вебінару: ІКТ, Цифрова освіта, Практичні прийоми. Набуті компетентності після опрацювання : інформаційно-комунікативні, професійні та соціальні.
  • Date of issue: Sept. 11, 2022
Document account: 0201-00427-2022-04634 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"