Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації Школа інформаційно-комунікативних технологій (тьютор Валентина Кодола)
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Alla Titova
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Вебінар "Class Dojо - найдоброзичливіший класний журнал та цифрове портфоліо для учнів НУШ"»
Кодола Валентина Іванівна Тьютор Школи ІКТ Кодола Валентина Іванівна
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0201-00427-2022-04634 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
edway.in.ua/uk/mpk/427/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.
  • Вид підвищення кваліфікації: вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 4,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,13
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, емоційно-етична компетентність, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту», цифрова компетентність.
  • Досягнуті результати: Успішно опрацював(ла) матеріали вебінару та виконав(ла) обсяг необхідних завдань. Загальний обсяг 4 академ. год (0,15 кредитів ЄКТС). Напрями вебінару: ІКТ, Цифрова освіта, Практичні прийоми. Набуті компетентності після опрацювання : інформаційно-комунікативні, професійні та соціальні.
  • Дата видачі: 11 вересня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0201-00427-2022-04634 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»