Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training EdCamp-академія
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Байдик Сергій
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Здоров'язберігаючі технології в онлайн-навчанні як засоби підтримки й зміцнення здоров'я дітей та підлітків»
Олег Марущенко Ментор EdCamp-академії, кандидат соціологічних наук, ФОП
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0207-00425-2022-00148 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
edway.in.ua/uk/mpk/425/detail/
  • Qualification form: онлайн-навчання.
  • Qualification type: практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 4.00
  • Volume in ECTS loans: 0.13
  • Main train directions: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Achieved results: удосконалено знання про впровадження різноманітних видів фізкультурної діяльності для зміцнення здоров’я учнівства; опановано типові вправи для різних частин тіла, що отримують найбільше навантаження під час онлайн- та дистанційного навчання; сформовано розуміння про оптимальний обсяг рухової активності дітей та підлітків у режимі дня в умовах дистанційної освіти; розширено знання щодо власних можливостей фізичної активності.
  • Date of issue: Sept. 25, 2022
Document account: 0207-00425-2022-00148 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"