Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Байдик Сергій. Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації EdCamp-академія
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Байдик Сергій
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Здоров'язберігаючі технології в онлайн-навчанні як засоби підтримки й зміцнення здоров'я дітей та підлітків»
Олег Марущенко Ментор EdCamp-академії, кандидат соціологічних наук, ФОП
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0207-00425-2022-00148 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
edway.in.ua/uk/mpk/425/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 4,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,13
  • Напрями підвищення кваліфікації: формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Досягнуті результати: удосконалено знання про впровадження різноманітних видів фізкультурної діяльності для зміцнення здоров’я учнівства; опановано типові вправи для різних частин тіла, що отримують найбільше навантаження під час онлайн- та дистанційного навчання; сформовано розуміння про оптимальний обсяг рухової активності дітей та підлітків у режимі дня в умовах дистанційної освіти; розширено знання щодо власних можливостей фізичної активності.
  • Дата видачі: 25 вересня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0207-00425-2022-00148 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»