Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training EdCamp-академія
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Байдик Сергій
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Інструменти візуального контенту для підвищення якості освітнього процесу в НУШ: Canva»
Олег Марущенко Ментор EdCamp-академії, кандидат соціологічних наук, ФОП
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0207-00421-2022-00148 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/421/detail/
  • Qualification form: онлайн-навчання.
  • Qualification type: практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 4.00
  • Volume in ECTS loans: 0.13
  • Main train directions: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Achieved results: вивчено можливості платформи графічного дизайну Canva та переваги її використання в освітньому процесі НУШ, опановано практичні кейси створення візуального контенту для уроків; розвинуто цифрову компетентність.
  • Date of issue: Oct. 7, 2022
Document account: 0207-00421-2022-00148 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"