Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Документи про підвищення кваліфікації

Certificate background
Суб’єкт підвищення кваліфікації EdCamp-академія
Сертифікат про підвищення кваліфікації
отримує
Байдик Сергій
як свідчення про успішне завершення програми підвищення кваліфікації
з теми «Інструменти візуального контенту для підвищення якості освітнього процесу в НУШ: Canva»
Олег Марущенко Ментор EdCamp-академії, кандидат соціологічних наук, ФОП
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Обліковий запис документа: 0207-00421-2022-00148 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»
https://edway.in.ua/uk/mpk/421/detail/
  • Форма підвищення кваліфікації: онлайн-навчання.
  • Вид підвищення кваліфікації: практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Обсяг у годинах: 4,00
  • Обсяг у кредитах ЄКТС: 0,13
  • Напрями підвищення кваліфікації: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Досягнуті результати: вивчено можливості платформи графічного дизайну Canva та переваги її використання в освітньому процесі НУШ, опановано практичні кейси створення візуального контенту для уроків; розвинуто цифрову компетентність.
  • Дата видачі: 07 жовтня 2022 р.
Обліковий запис документа: 0207-00421-2022-00148 Видано на Національній платформі можливостей
професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»