Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Мельникова Анжеліка. Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training Громадська організація «Освіта без умов»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Мельникова Анжеліка
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Інклюзія НУШ»
Артем Олегович ДУДКА Голова громадської оргаанізації «Освіта без умов», сертифікований тренер НУШ
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0210-00473-2023-18390 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/473/detail/
Certificate background
  • Qualification form: інституційна (дистанційна).
  • Qualification type: тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 6.00
  • Volume in ECTS loans: 0.20
  • Main train directions: інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Achieved results: вживає коректну термінологію в інклюзивній спільноті; удосконалив(-ла) навички організації інклюзивного навчання в НУШ та дистанційній освіті; використовує методи навчання дітей з функціональними, інтелектуальними та навчальними труднощами
  • Date of issue: Feb. 2, 2023
Document account: 0210-00473-2023-18390 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"