Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Documents on advanced training

Certificate background
Subject of advanced training Громадська організація «Освіта без умов»
Сертифікат про підвищення кваліфікації
receives
Петричкович Тетяна
as evidence of successful completion program підвищення кваліфікації
on the topic «Інструменти та сучасні підходи НУШ»
Артем Олегович ДУДКА Голова громадської оргаанізації «Освіта без умов», сертифікований тренер НУШ
Сертифікат про підвищення кваліфікації
Сертифікат про підвищення кваліфікації
EdWay logo Document account: 0210-00472-2023-23274 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"
https://edway.in.ua/uk/mpk/472/detail/
Certificate background
  • Qualification form: інституційна (дистанційна).
  • Qualification type: тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації).
  • Volume in hours: 6.00
  • Volume in ECTS loans: 0.20
  • Main train directions: використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку, розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій), формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту».
  • Achieved results: знає методичні орієнтири вчителя НУШ; створює сучасний дизайн уроку; впроваджує діяльнісний підхід на уроках НУШ; організовує навчання на основі запитів учнів та учениць; створює компетентнісно орієнтовані завдання
  • Date of issue: Feb. 4, 2023
Document account: 0210-00472-2023-23274 Published on the National Platform of Opportunities
of professional development of pedagogical workers "EdWay"