Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО: практичні кейси

Створення практичних кейсів по забезпеченню функціонування внутрішньої системи якості освіти в закладі ддошкільної освіти.

Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО: практичні кейси

Subject of advanced training:

Кузь Ганна Володимирівна

Developers / Program Developments:

Кузь Ганна Володимирівна, освіта вища, магістр з управління закладами освіти, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання "старший вихователь", педагогічний стаж 28 років

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вихователь-методист
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник керівника

List of common competencies:

 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Дошкільна освіта

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 1. Як здійснити самооцінювання діяльності закладу.

Модуль 2. Розробляємо положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗДО.

Модуль 3. Організація діяльності служби моніторингу як засіб функціонування системи забезпечення якості освіти.

Моудуль 4. Переваги використання технології індивідуального освітнього маршруту.

Модуль 5. Яким має бути освітнє середовище ЗДО з позиції оцінювання за методикою ECERS-3

 • Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти для власного ЗДО.
 • Розробка алгоритмів діяльності служби моніторингу.
 • Створення проєкту освітнього простору власного закладу (групи)