Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО: практичні кейси

Створення практичних кейсів по забезпеченню функціонування внутрішньої системи якості освіти в закладі ддошкільної освіти.

Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО: практичні кейси

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Кузь Ганна Володимирівна

Розробники / розробниці програми:

Кузь Ганна Володимирівна, освіта вища, магістр з управління закладами освіти, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання "старший вихователь", педагогічний стаж 28 років

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вихователь-методист
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник керівника

Перелік загальних компетентностей:

 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Дошкільна освіта

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 1. Як здійснити самооцінювання діяльності закладу.

Модуль 2. Розробляємо положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗДО.

Модуль 3. Організація діяльності служби моніторингу як засіб функціонування системи забезпечення якості освіти.

Моудуль 4. Переваги використання технології індивідуального освітнього маршруту.

Модуль 5. Яким має бути освітнє середовище ЗДО з позиції оцінювання за методикою ECERS-3

 • Створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти для власного ЗДО.
 • Розробка алгоритмів діяльності служби моніторингу.
 • Створення проєкту освітнього простору власного закладу (групи)