Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

П'ять кроків організації STEM-освіти в початковій школі

Cформувати цілісне уявлення щодо STEM-освіти та її впровадження в освітній простір навчального закладу. Надати механізми реалізації Державного стандарту початкової освіти, основних положень Концепції НУШ, курсу «Я досліджую світ» через впровадження дослідницької стратегії активного навчання 5Е Instructional Model як одного з головних трендів сучасної наукової освіти.

П'ять кроків організації STEM-освіти в початковій школі

Subject of advanced training:

EdCamp-академія

Developers / Program Developments:

ОСВІТА ФРЕШ 360. • Ірина Потапенко – засновниця та директор ТОВ «Освіта фреш 360». В освіті з 2016 року. Після подорожі з «Білими воронами» до Фінляндії та Естонії, присвяченої знайомству з освітніми системами та навчанню і сертифікації на Курси Erasmus + KA1 «Сприяння STEM навчанню через навчання вчителів» відкрила новий напрям в діяльності STEM-освіта. Освіта інженерна, економічна, банківська. 8 років технологічного і дослідницького досвіду в хімічній промисловості, 25 років банківського досвіду, 7 років досвіду у навчальних проєктах. Сертифікований тренер програм Е2Young engeneers (Ізраїль), Science 4 us (США), Eduten FinMath (Фінляндія) та CTC Business today (Великобританія). • Арсен Новосад – виконавчий директор проекту «STEM Освіта». З 2013 року працює в галузі освіти. Керуючий в Erickson Coaching Inernational (Canada) в Україні. Сертифікований коуч (ICF), спеціалізації в командному та трансформаційному коучингу (ССЕ). Сертифікований ТоР фасилітатор (ICA). • Ольга Казакова – керівниця секції хімічних технологій Київської МАН, сертифікована Collegium Wratislaviense (Польща) тьюторкиня, тренерка International Academy of Tutoring, тьюторка та викладачка курсу «Science4us» альтернативної школи SchoolinG, аспірантка кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики НПУ імені М.П. Драгоманова, молодша наукова співробітниця Інституту обдарованої дитини НАПН України, менторка «Навчай для України».

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник гуртка
 • Методист

List of common competencies:

 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Початкова школа
 • Природничі науки
 • Природознавство

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності

Програма підвищення кваліфікації «П'ять кроків організації STEM-освіти в початковій школі»

 • тривалість 5 тижнів;
 • щотижневі практичні онлайн-сесії;
 • підготовка власного освітнього продукту;
 • експертна оцінка освітнього продукту;
 • видача сертифікатів про підвищення кваліфікації.

Навчальний план.

Engage, 1 етап програми  (навчальний блок): 5 годин теорії та практики .

 1. Розбираємо поняття “STEM".
 2. Чому STEM-освіта так актуальна?
 3. Заради чого цей тренд розвивається?
 4. STEM-підхід в освітніх системах світу.

Explore, 2 етап програми (навчальний блок): 5 години теорії та практики.

 1. Хто і як може проводити STEM-уроки?
 2. На що потрібно опиратися?

Explain, 3 етап програми (навчальний блок): 4 години теорії та практики, 1 година самостійної роботи.

 1. Стратегії навчання під час впровадження наукових концепцій.
 2. Спіральне навчання.
 3. Стратегії попередніх знань KWL.
 4. Традиційні моделі навчання.
 5. Модель навчання на основі проєктів (PBL).

Elaborate, 4 етап програми (практичний блок): 4 години теорії та практики, 2 години самостійної роботи.

 1. 5-E Instructional Model як тренд сучасної освіти, її зміст та етапи.
 2. Конструктор уроку за принципом моделі 5-E.
 3. Розробка власних STEM-уроків.

Evaluate, 5 етап програми (рефлексія, підсумки навчання):  2 години теорії та практики, 1 година контроль знань, 1 година сертифікація.

 1. Презентація розробок власних STEM-уроків.
 2. Експертна оцінка представлених уроків.
 3. Формування методичноЇ бібліотеки  STEM-уроків.
 4. Сертифікація (за результатами розробки учасницьким колом STEM-уроків).

вдосконалені навички для реалізації проєктної, навчально-дослідницької діяльності, проблемного навчання (PBL), наукового навчання на основі учнівських запитів (IBSE); розширені знання про створювання освітнього STEM- простору через застосування міждисциплінарного, практико-орієнтовного підходу; опановано техніки використання освітніх практик, побудованих на дослідницькій діяльності, проєктуванні, вирішені інженерних задач і завдань, наукових і технологічних концепцій; засвоєні прийоми застосування компонентів активної 5-Е моделі (5 Е Instructional Model) в початковій школі.

Програма підвищення кваліфікації «П'ять кроків організації STEM-освіти в початковій школі»  на кожному із етапів передбачає виконання практичних вправ і завдань. По завершенню курсу кожна учасниця і кожен учасник матимуть доступ до бібліотеки готових STEM-уроків та лабораторних робіт для використання в навчальному процесі:

 • тривалість 5 тижнів;
 • щотижневі практичні онлайн-сесії;
 • підготовка власного освітнього продукту (розробка STEM-уроку для подальшого проведення у межах власного календарно-тематичного планування з навчальних дисциплін);
 • експертна оцінка освітнього продукту та надання зворотного зв'язку за результатами розробки власного освітнього продукту;
 • видача сертифікатів про підвищення кваліфікації.

Для учасників що пройшли сертифікацію можливе підключення до пілотних проектів міжнародних інноваційних програм.

Календарно-тематичний план 

за програмою підвищення кваліфікації 

«П'ять кроків організації STEM-освіти в початковій школі»

Скорочення:

Т - теоретичні заняття

П - практичні заняття

С - самостійна робота

ДатаЗміст програмиТПС

23.01

неділя

 

14.00-19.00

Engage, 1 етап програми

Розбираємо поняття “STEM".

 1. Чому STEM-освіта так актуальна?
 2. Заради чого цей тренд розвивається?
 3. STEM-підхід в освітніх системах світу.
32 

29.01

субота

 

14.00-19.00

Explore, 2 етап програми 

 1. Хто і як може проводити STEM-уроки?
 2. На що потрібно опиратися?
32 

05.02

субота

 

14.00-19.00

Explain, 3 етап програми 

 1. Стратегії навчання під час впровадження наукових концепцій.
 2. Спіральне навчання.
 3. Стратегії попередніх знань KWL.
 4. Традиційні моделі навчання.
 5. Модель навчання на основі проєктів (PBL).
221

12.02

субота

 

14.00-19.00

Elaborate, 4 етап програми

 1. 5-E Instructional Model як тренд сучасної освіти, її зміст та етапи.
 2. Конструктор уроку за принципом моделі 5-E.
 3. Розробка власних STEM-уроків.
222

19.02

субота

 

14.00-19.00

Evaluate, 5 етап програми

 1. Презентація розробок власних STEM-уроків.
 2. Експертна оцінка представлених уроків.
 3. Формування методичноЇ бібліотеки  STEM-уроків.
 4. Сертифікація (за результатами розробки учасницьким колом STEM-уроків).

 

211