Укр

«Гейміфікація: освітня панацея чи «забавки»?»

Мета: розвиток інформаційно-цифрових та фахових компетентностей освітян.

Subscribe
«Гейміфікація: освітня панацея чи «забавки»?»
Developers / Program Developments: Освітній центр "Школа успіху"
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність
Qualification form:
 • інституційна (дистанційна)
Qualification types:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Практичний психолог
List of common competencies:
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Other: Створення онлайн-ігор, вправ
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Індивідуальні консультації (за потребою) в телеграмі.

5 годин:

 • майстерка (3 год);
 • самостійна робота (1 год);
 • контрольне тестування (1 год)

 

 

Результати навчання:   слухач / слухачка курсу знає особливості ігрових технологій навчання, а також сервісів для створення ігор;   розуміє методичні аспекти організації онлайн-роботи в інтернет-сервісах;   володіє техніками створення ігрового навчання;   уміє реалізувати інноваційний підхід під час освітнього  процесу.                                                                                                                                                           

 • майстерка;
 • самостійна робота;
 • контрольне тестування.

Постійно.

Навички створення та використання онлайн-ігор у роботі вчителя / викладача.