Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Основи кіберграмотності: безпека освітнього та позаосвітнього цифрового простору

Підвищити у слухачів грамотність з кібербезпеки та кібергігієни, навчитися розпізнавати та відрізняти різні види неправдивої інформації, ознайомитися із ключовими видами кібершахрайств та захисту від них, усвідомити основні принципи безпечного користуванням мережею Інтернет та пристроями, сформувати навички свідомого користувача “онлайн”

Основи кіберграмотності: безпека освітнього та позаосвітнього цифрового простору

Developers / Program Developments:

Микола Смолінський - Mgr, експерт із залучення грантового фінансування з фондів Європейського союзу, бізнес-тренер Ольга Петрова - експертка з медіа та комунікацій, експертка з кібербезпеки, кібергігієни, побудови особистого бренду онлайн, практикуюча тренерка

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Стосується всіх навчальних предметів

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Поняття кібербезпеки в правовому полі, законодавча основа. Неправдиві повідомлення в онлайні, методи їх розпізнавання. Основи гігієни ведення соціальних мереж, безпека та захищеність акаунтів
 • Методи соціальної інженерії та шахрайства онлайн. Безпека користування мережею Інтернет. Шкідливе програмне забезпечення
 • Безпечне користування електронною поштою, налаштування та захист. Безпека та небезпеки персональних мобільних пристроїв. Фізична безпека гаджетів та носіїв.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:

загальні: інноваційна компетентність, робота з інформацією, критичне та системне мислення, оцінювально-аналітична компетентність.

фахові: інформаційно-цифрова компетентність, цифрова грамотність, вміння використовувати інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, інформаційна та кібрнетична безпека, створення безпечного освітього середовища