Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Основи кіберграмотності: безпека освітнього та позаосвітнього цифрового простору

Підвищити у слухачів грамотність з кібербезпеки та кібергігієни, навчитися розпізнавати та відрізняти різні види неправдивої інформації, ознайомитися із ключовими видами кібершахрайств та захисту від них, усвідомити основні принципи безпечного користуванням мережею Інтернет та пристроями, сформувати навички свідомого користувача “онлайн”

Основи кіберграмотності: безпека освітнього та позаосвітнього цифрового простору

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Смолінський Микола Володимирович

Розробники / розробниці програми:

Микола Смолінський - Mgr, експерт із залучення грантового фінансування з фондів Європейського союзу, бізнес-тренер Ольга Петрова - експертка з медіа та комунікацій, експертка з кібербезпеки, кібергігієни, побудови особистого бренду онлайн, практикуюча тренерка

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Стосується всіх навчальних предметів

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Поняття кібербезпеки в правовому полі, законодавча основа. Неправдиві повідомлення в онлайні, методи їх розпізнавання. Основи гігієни ведення соціальних мереж, безпека та захищеність акаунтів
 • Методи соціальної інженерії та шахрайства онлайн. Безпека користування мережею Інтернет. Шкідливе програмне забезпечення
 • Безпечне користування електронною поштою, налаштування та захист. Безпека та небезпеки персональних мобільних пристроїв. Фізична безпека гаджетів та носіїв.

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:

загальні: інноваційна компетентність, робота з інформацією, критичне та системне мислення, оцінювально-аналітична компетентність.

фахові: інформаційно-цифрова компетентність, цифрова грамотність, вміння використовувати інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, інформаційна та кібрнетична безпека, створення безпечного освітього середовища