Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Час поговорити

Навчити методу групової психологічної підтримки, а також посилення соціальної взаємодії в освітній сфері.

Час поговорити

Subject of advanced training:

Час поговорити

Developers / Program Developments:

Команда проєкту #stop_sexтинг

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Психологія

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Зустрічі-супервізії для освітян
 • Зустрічі з запрошеними спеціалістами
 • Спільний простір для комунікації
 • Зв'язок з організаторами
 • Проходження навчання лідера групи
 • Підготовка та проведення щонайменше 4х груп “Час поговорити”
 • Відвідування щонайменше 3х зустрічей-супервізій
 • застосовування отриманих навичок проведення груп психологічної підтримки в професійній діяльності;
 • посилення соціальної взаємодії у колективі педагогічних працівників;
 • вдосконалені лідерські та управлінські навички;

Надаємо додаткові інформаційні та методичні матеріали для підсилення використання набутих навичок у професійній діяльності.