Укр

Основи гендерної культури вчительства

Формування професійних компетентностей вчительства для ефективного впровадження принципу рівних прав та можливостей різних статей в усі сфери життєдіяльності та для організації освітнього процесу на засадах рівності та егалітарності.

Subscribe
Основи гендерної культури вчительства
Subject of advanced training: EdCamp-академія
Developers / Program Developments: Губіна Світлана, експертка, тренерка ГО «Центр гендерної культури»; Дрожжина Тетяна, експертка, тренерка ГО «Центр гендерної культури», к. пед. н., заступниця голови комісії з антидискримінаціійної експертизи підручників МОН України; Ісаєва Тетяна, експертка, тренерка ГО «Центр гендерної культури».
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
Qualification form:
 • онлайн-навчання
Qualification types:
 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Соціальний педагог
List of common competencies:
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Соціально-емоційна компетентність
List of professional competencies:
 • Громадянська освіта

Модуль 1. Гендерна культура як основа гармонізації взаємин між різними статями y суспільстві (2,5 год.) 

 1. Розуміння історичних, культурних та соціальних аспектів існування гендерної нерівності.
 2. Знайомство із міжнародним та українським законодавством щодо гендерної рівності.
 3. Визнання відмінностей як норми співіснування людей. Вживання недискримінаційної лексики.

Модуль 2. Гендерний підхід як інструмент конструктивної освітньої взаємодії (2,5 год.) 

 1. Виміри «прихованого» навчального плану.
 2. Особливості гендерночутливого уроку.
 3. Виховна робота в контексті гендерного підходу.
 4. Освітній простір з точки зору гендерної чутливості.

Модуль 3. Досягнення руху за рівні права і можливості жінок в освітній галузі (2,5 год.)

 1. Гендерні трансформації системи освіти.
 2. Музей жіночої та гендерної історії як інноваційний освітній простір.

Модуль 4. Підсумкове тестування (0,5 год.)

Учасниці/-ки удосконалять знання та вміння щодо впровадження гендерного підходу у діяльність ЗЗСО на засадах недискримінаційності та інклюзивності в освіті; поглиблять обізнаність з питань законодавства у сфері забезпечення гендерної рівності; оволодіють методичним інструментарієм для проведення гендерночутливих уроків і позакласних заходів, створення гендерночутливого освітнього простору.

Частина коштів, залучених за рахунок сплати за навчання буде використана для підтримки волонтерського руху.

Графік проведення занять за програмою

 Зміст програмиК-ть годин
11.06

Модуль 1. Гендерна культура як основа гармонізації взаємин між різними статями y суспільстві 

 1. Розуміння історичних, культурних та соціальних аспектів існування гендерної нерівності.
 2. Знайомство із міжнародним та українським законодавством щодо гендерної рівності.
 3. Визнання відмінностей як норми співіснування людей. Вживання недискримінаційної лексики.
2,5
13.06

Модуль 2. Гендерний підхід як інструмент конструктивної освітньої взаємодії 

 1. Виміри «прихованого» навчального плану.
 2. Особливості гендерночутливого уроку.
 3. Виховна робота в контексті гендерного підходу.
 4. Освітній простір з точки зору гендерної чутливості.
2,5
15.06

Модуль 3. Досягнення руху за рівні права і можливості жінок в освітній галузі 

 1. Гендерні трансформації системи освіти.
 2. Музей жіночої та гендерної історії як інноваційний освітній простір.
2,5
15.06Модуль 4. Підсумкове тестування (0,5 год.)0,5