Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освіта під час криз: «Основи гендерної культури вчительства»

Формування професійних компетентностей вчительства для ефективного впровадження принципу рівних прав та можливостей різних статей в усі сфери життєдіяльності та для організації освітнього процесу на засадах рівності та егалітарності.

Освіта під час криз: «Основи гендерної культури вчительства»

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

EdCamp-академія

Розробники / розробниці програми:

Губіна Світлана, експертка, тренерка ГО «Центр гендерної культури»; Дрожжина Тетяна, експертка, тренерка ГО «Центр гендерної культури», к. пед. н., голова комісії з антидискримінаціійної експертизи підручників МОН України; Ісаєва Тетяна, експертка, тренерка ГО «Центр гендерної культури».

Напрями підвищення кваліфікації:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Соціально-емоційна компетентність

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: формування гендерної культури особистості

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів

Програма відповідає операційному плану заходів з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності в сфері освіти до 2030 року на 2022-2024 роки (схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2022 р. № 1163) та спрямована на реалізацію стратегічних цілей 2, 3, 4.

Модуль 1. Гендерна культура як основа гармонізації взаємин між різними статями y суспільстві (1,5 год.) 

 1. Розуміння історичних, культурних та соціальних аспектів існування гендерної нерівності.
 2. Знайомство із міжнародним та українським законодавством щодо гендерної рівності.
 3. Стратегія впровадження гендерної рівності в сфері освіти до 2030 року і операційний план заходів з реалізації Стратегії.

Модуль 2. Гендерні стереотипи та як вони відображаються у мові і шкільній освіті (1,5 год.) 

 1. Визнання відмінностей як норми співіснування людей. Вживання недискримінаційної лексики.
 2. Виміри «прихованого» навчального плану.

Модуль 3. Гендерний підхід як інструмент конструктивної освітньої взаємодії (1,5 год.) 

 1. Особливості гендерночутливого уроку.
 2. Виховна робота в контексті гендерного підходу.
 3. Освітній простір з точки зору гендерної чутливості.

Модуль 4. Досягнення руху за рівні права і можливості жінок в освітній галузі (1,5 год.)

 1. Гендерні трансформації системи освіти.
 2. Напрями реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності в сфері освіти до 2030 року.
 3. Музей жіночої та гендерної історії як інноваційний освітній простір.

Сертифікація (2 год.)

Учасниці/-ки  поглиблять знання з питань законодавства у сфері забезпечення гендерної рівності в освіті та реалізації діяльності ЗЗСО на засадах недискримінаційності та інклюзивності; оволодіють методичним інструментарієм для проведення гендерночутливих уроків і позакласних заходів, створення гендерночутливого освітнього простору.

У зв'язку з практичним спрямуванням програми підвищення кваліфікації кількість учасників/-иць обмежена. На навчання зараховуються 90 осіб, які першими подали заявки. Особам, які не потрапляють до групи у цей набір, буде запропоновано взяти участь у наступному наборі на програму, коли він буде оголошений, поза конкурсом.

Після підтвердження поданої заявки учасники/-иці програми підвищення кваліфікації отримують інформаційний лист-запрошення, де викладена вся необхідна інформація про перебіг навчання (просимо про всяк випадок передивлятися папку з небажаною поштою / спамом).

Підтвердження поданих заявок відбудеться до 14.08.2023.

Запрошення на навчання надійде на електронну пошту, до якої привʼязаний профіль на платформі EdWay, 14.08.2023.

Перейти за покликанням

Під час проведення занять ведеться запис, що доступний тільки учасницькому колу для можливості перегляду у зручний час у межах строків виконання програми. 

Перейти за покликанням

Для ефективної комунікації з викладацьким складом створюється Телеграм-група, де організаторським колом публікуються сповіщення щодо перебігу навчання, створюється простір для запитань-відповідей за змістом програми, надаються важливі інформаційні повідомлення.

Перейти за покликанням

Під час занять учасницькому колу пропонується заповнення короткої форми відвідуваності занять. У разі перегляду заняття у записі учасники й учасниці також мають заповнити форму зворотного зв’язку.

Перейти за покликанням

Для отримання документа про підвищення кваліфікації особами, які подали заявку на навчання й зараховані до навчальної групи, виконується підсумкове тестування.

Перейти за покликанням

За умови своєчасного й успішного виконання умов сертифікації (до 28.08.2023) учасники/-иці отримують сертифікати про підвищення кваліфікації до 20.09.2023.

Згенеровані на платформі сертифікати автоматично розміщуються й зберігаються в Кабінеті професійного зростання – розділ Мої можливості – вкладка Завершено.

Сертифікати НЕ надсилаються електронною поштою.

Програма відповідає операційному плану заходів з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності в сфері освіти до 2030 року на 2022-2024 роки (схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2022 р. № 1163) та спрямована на реалізацію стратегічних цілей 2, 3, 4.

 Зміст програмиК-ть годин
15.08

Модуль 1. Гендерна культура як основа гармонізації взаємин між різними статями y суспільстві 

 1. Розуміння історичних, культурних та соціальних аспектів існування гендерної нерівності.
 2. Знайомство із міжнародним та українським законодавством щодо гендерної рівності.
 3. Стратегія впровадження гендерної рівності в сфері освіти до 2030 року і операційний план заходів з реалізації Стратегії.
1,5
17.08

Модуль 2. Гендерні стереотипи та як вони відображаються у мові і шкільній освіті 

 1. Визнання відмінностей як норми співіснування людей. Вживання недискримінаційної лексики.
 2. Виміри «прихованого» навчального плану.
1,5
22.08

Модуль 3. Гендерний підхід як інструмент конструктивної освітньої взаємодії 

 1. Особливості гендерночутливого уроку.
 2. Виховна робота в контексті гендерного підходу.
 3. Освітній простір з точки зору гендерної чутливості.
1,5
24.08

Модуль 4. Досягнення руху за рівні права і можливості жінок в освітній галузі 

 1. Гендерні трансформації системи освіти.
 2. Напрями реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності в сфері освіти до 2030 року..
 3. Музей жіночої та гендерної історії як інноваційний освітній простір.
1,5
До 28.о8Сертифікація2