Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Освічені дорослі – захищені діти

надати знання та навички дорослим щодо критичної оцінки інформації, протидії залучення дітей до протиправної діяльності російськими військовими через інтернет, налаштування онлайн приватності та безпечної поведінки в інтернеті дорослих (в першу чергу впо, батьки, освітяни) в часи війни та як навчити цім правилам дітей.

Освічені дорослі – захищені діти

Developers / Program Developments:

Команда #stop_sexтинг

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Other: Вчитель інформатики

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Інформатика

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • Д1. Інноваційна компетентність

Під час навчання будуть детально розглянуті наступні теми: 

Протидія залучення дітей до протиправної діяльності російськими військовими через інтернет;

Критична оцінка інформації;

Налаштування приватності;

Безпечна поведінка в інтернеті. 

Також кожен учасник отримає рекомендації щодо подальшої освітньої діяльності серед дітей трьох вікових категорій та колег. Робота буде відбуватися у форматі практикума – поєднання теоретичної частини від тренера із практичною роботою у міні групах із колегами. 

Тривалість програми – 1,5 год та обов’язкове практичне коротке домашнє завдання. 

Мета домашнього завдання – передача отриманих знань учням та колегам.  

Освітяни зможуть використовувати в освітньому процесі (з учняма та колегами) знання з тем:

Протидія залучення дітей до протиправної діяльності російськими військовими через інтернет;

Критична оцінка інформації;

Налаштування приватності;

Безпечна поведінка в інтернеті.