Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Освічені дорослі – захищені діти

надати знання та навички дорослим щодо критичної оцінки інформації, протидії залучення дітей до протиправної діяльності російськими військовими через інтернет, налаштування онлайн приватності та безпечної поведінки в інтернеті дорослих (в першу чергу впо, батьки, освітяни) в часи війни та як навчити цім правилам дітей.

Освічені дорослі – захищені діти

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ГО "Центр захищеності в Інтернеті "Стоп Секстинг"

Розробники / розробниці програми:

Команда #stop_sexтинг

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Інше: Вчитель інформатики

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інформатика

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • Д1. Інноваційна компетентність

Під час навчання будуть детально розглянуті наступні теми: 

Протидія залучення дітей до протиправної діяльності російськими військовими через інтернет;

Критична оцінка інформації;

Налаштування приватності;

Безпечна поведінка в інтернеті. 

Також кожен учасник отримає рекомендації щодо подальшої освітньої діяльності серед дітей трьох вікових категорій та колег. Робота буде відбуватися у форматі практикума – поєднання теоретичної частини від тренера із практичною роботою у міні групах із колегами. 

Тривалість програми – 1,5 год та обов’язкове практичне коротке домашнє завдання. 

Мета домашнього завдання – передача отриманих знань учням та колегам.  

Освітяни зможуть використовувати в освітньому процесі (з учняма та колегами) знання з тем:

Протидія залучення дітей до протиправної діяльності російськими військовими через інтернет;

Критична оцінка інформації;

Налаштування приватності;

Безпечна поведінка в інтернеті.