Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Нова українська школа 5.0

Підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які забезпечують навчання здобувачів освіти на засадах Нової української школи; удосконалити знання щодо навчання здобувачів освіти на засадах компетентнісного підходу; ознайомити із Державним стандартом базової середньої освіти та знати баланс змістових ліній та освітніх вимог у ньому; удосконалити навички використання онлайн-інструментів в умовах дистанційного/змішаного навчання; освоїти можливості LEGO технології в освітньому просторі.

Нова українська школа 5.0

Developers / Program Developments:

Громадська організації «Освіта без умов»

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Математична компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: педагогічні працівники ЗЗСО та ЗВО

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи вебінарів, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»

Тематичний напрямок «Нова українсько школа 5.0» триденного Міжнародного освітнього фестивалю «EdFast 2022. Освіта без кордонів» - 10 годин (вебінари та сесії запитань-відповідей - 8 годин, самостійна  робота - 1 година, сертифікація - 1 година) у запису

Учасник/учасниця:

 • підвищив/підвищила методичний та практичний рівні професійних компетентностей щодо забезпечення навчання здобувачів освіти на засадах Нової української школи;
 • удосконалив/удосконалила знання щодо навчання здобувачів освіти на засадах компетентнісного підходу;
 • ознайомився/ознайомилась із Державним стандартом базової середньої освіти та знає баланс змістових ліній та освітніх вимог у ньому;
 • удосконалив/удосконалила навички використання онлайн-інструментів в умовах дистанційного/змішаного навчання;
 • освоїв/освоїла можливості LEGO технології в освітньому просторі.
 1. Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;
 2. Зійснити сертифікаційний внесок у розмірі 150 грн. реквізитами, які надійбуть після реєстрації;
 3. Реалізується навчання в дистанційні формі у запису;
 4. Посилання на запис та форма сертифікації надійдуть після виконання п.1 та п.2;
 5. За результатами сертифікації протягом 10 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 10 годин (0,33 кредитів) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».
 6. Кейс з матерілами надійде на персональну електронну адресу.
Назва темиВидКількість годинВиконавець
1Відкриття   
2«Державний стандарт НУШ (базова школа): аспекти впровадження»Вебінар1В. Іванова
3«Діяльнісний підхід як реалізація концепції НУШ на урока інформатики»Вебінар1С. Лавринець
4«Баланс змістових ліній та освітніх вимог у ДСБСО: виклики для авторів навчальних матеріалів»Вебінар1І. Костюк
5«Стратегії літературної освіти в 5 класі НУШ: погляд крізь призму пілотування»Вебінар1О. Слижук
6«Використання онлайн-інструментів в умовах дистанційного/змішаного навчання»Вебінар1І. Бакаленко
7«Використання LEGO технології в освітньому просторі: наступність, можливості та перспективи»Вебінар1

О. Гуменюк

А. Ткачук

8«Формування ключових компетентностей на уроках математики в умовах нової української школи»Вебінар1О. Майборода
9«Нові формати природничої освіти, компетентнісний підхід і мистецтво оцінювання»Вебінар1М. Рудич
10Ознайомлення з додатковими матеріалами Самостійна робота1 
11СертифікаціяЗаповнення форми зворотнього зв'язку1 
  Всього10