Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Нова українська школа 5.0

Підвищити методичний та практичний рівні професійних компетентностей освітян, які забезпечують навчання здобувачів освіти на засадах Нової української школи; удосконалити знання щодо навчання здобувачів освіти на засадах компетентнісного підходу; ознайомити із Державним стандартом базової середньої освіти та знати баланс змістових ліній та освітніх вимог у ньому; удосконалити навички використання онлайн-інструментів в умовах дистанційного/змішаного навчання; освоїти можливості LEGO технології в освітньому просторі.

Нова українська школа 5.0

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Громадська організація «Освіта без умов»

Розробники / розробниці програми:

Громадська організації «Освіта без умов»

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Математична компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: педагогічні працівники ЗЗСО та ЗВО

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Учасникам надаються матеріали курсу (записи вебінарів, презентації та додаткові матеріали);
 • Подальші БЕЗКОШТОВНІ консультації від спікерів курсу та/або спеціалістів ГО «Освіта без умов та її партнерів;
 • Залучення учасників до БЕЗКОШТОВНИХ програм підвищення кваліфікації ГО «Освіта без умов»;
 • Надається можливість висвітлити власний досвід з впровадження сучасних освітніх технологій в ГО «Освіта без умов»

Тематичний напрямок «Нова українсько школа 5.0» триденного Міжнародного освітнього фестивалю «EdFast 2022. Освіта без кордонів» - 10 годин (вебінари та сесії запитань-відповідей - 8 годин, самостійна  робота - 1 година, сертифікація - 1 година) у запису

Учасник/учасниця:

 • підвищив/підвищила методичний та практичний рівні професійних компетентностей щодо забезпечення навчання здобувачів освіти на засадах Нової української школи;
 • удосконалив/удосконалила знання щодо навчання здобувачів освіти на засадах компетентнісного підходу;
 • ознайомився/ознайомилась із Державним стандартом базової середньої освіти та знає баланс змістових ліній та освітніх вимог у ньому;
 • удосконалив/удосконалила навички використання онлайн-інструментів в умовах дистанційного/змішаного навчання;
 • освоїв/освоїла можливості LEGO технології в освітньому просторі.
 1. Учаснику/учасниці необхідно подати заявку на НПМ EdWay;
 2. Зійснити сертифікаційний внесок у розмірі 150 грн. реквізитами, які надійбуть після реєстрації;
 3. Реалізується навчання в дистанційні формі у запису;
 4. Посилання на запис та форма сертифікації надійдуть після виконання п.1 та п.2;
 5. За результатами сертифікації протягом 10 днів згенерується сертифікат про підвищення кваліфікації на 10 годин (0,33 кредитів) в кабінеті професійного зростання в розділі «Завершено».
 6. Кейс з матерілами надійде на персональну електронну адресу.
Назва темиВидКількість годинВиконавець
1Відкриття   
2«Державний стандарт НУШ (базова школа): аспекти впровадження»Вебінар1В. Іванова
3«Діяльнісний підхід як реалізація концепції НУШ на урока інформатики»Вебінар1С. Лавринець
4«Баланс змістових ліній та освітніх вимог у ДСБСО: виклики для авторів навчальних матеріалів»Вебінар1І. Костюк
5«Стратегії літературної освіти в 5 класі НУШ: погляд крізь призму пілотування»Вебінар1О. Слижук
6«Використання онлайн-інструментів в умовах дистанційного/змішаного навчання»Вебінар1І. Бакаленко
7«Використання LEGO технології в освітньому просторі: наступність, можливості та перспективи»Вебінар1

О. Гуменюк

А. Ткачук

8«Формування ключових компетентностей на уроках математики в умовах нової української школи»Вебінар1О. Майборода
9«Нові формати природничої освіти, компетентнісний підхід і мистецтво оцінювання»Вебінар1М. Рудич
10Ознайомлення з додатковими матеріалами Самостійна робота1 
11СертифікаціяЗаповнення форми зворотнього зв'язку1 
  Всього10