Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

м

т

м

Subject of advanced training:

Колєснікова Т. В.

Developers / Program Developments:

т

Main train directions:

  • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Qualification form:

  • очна

Qualification types:

  • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

  • Методист

List of common competencies:

  • Навчання впродовж життя

Common competencies of teachers according to the professional standard:

  • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

  • Позашкільна освіта
  • Other: Документознавство

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

  • А2. Предметно-методична компетентність

 и

 м