Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

м

т

м

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Колєснікова Т. В.

Розробники / розробниці програми:

т

Напрями підвищення кваліфікації:

  • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

  • очна

Види підвищення кваліфікації:

  • практикуми (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

  • Методист

Перелік загальних компетентностей:

  • Навчання впродовж життя

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

  • Позашкільна освіта
  • Інше: Документознавство

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

  • А2. Предметно-методична компетентність

 и

 м