Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

LABDISC. Цифрова науково-дослідна лабораторія

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їхніх професійних компетентностей, актуалізація й поглиблення знань та вмінь, розвиток творчого мислення, формування загальної культури, сучасних підходів до професійної діяльності; орієнтація на глибокий аналіз і узагальнення практики; опанування та впровадження в освітній процес новітніх досягнень науки й технологій, перспективного педагогічного досвіду; використання сучасних технічних засобів навчання.

LABDISC. Цифрова науково-дослідна лабораторія

Developers / Program Developments:

Даниліна Тетяна Володимирівна, викладач (методи навчання), ТОВ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ "РОЗУМНИКИ"

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вчитель

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

List of professional competencies:

 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Екологія
 • Інформатика
 • Математика
 • Основи здоров’я
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Фізика
 • Хімія

Модуль 1. Конфігурація цифрової науково-дослідної лабораторії Labdisc з мультисенсорним реєстратором даних.

Тема 1.  Порти та елементи керування.

Зміст навчання. Ознайомлення з будовою та устаткуванням цифрової лабораторії Labdisc, параметрами реєстратора даних, кнопками передньої панелі, портами, РК-дисплеєм, параметрами меню та можливостями вибору необхідних опцій.

Тема 2. Вбудовані датчики та їхні параметри. 

Зміст навчання. Ознайомлення з різними моделями цифрової науково-дослідної лабораторії Labdisc з мультисенсорним реєстратором даних, набором вбудованих датчиків, характеристиками та особливостями устаткування.

Модуль 2. Програма аналізу даних GlobiLab.

Тема 1.  Встановлення ПО, функції програми GlobiLab.

Зміст навчання. Встановлення програми GlobiLab на прикладі пристроїв з ОС Windows, особливості встановлення для інших ОС, інтерфейс та функціонал програмного забезпечення, можливості програми для відображення та аналізу результатів вимірювання.

Тема 2. Синхронізація Labdisc – GlobiLab.

Зміст навчання. Синхронізація Labdisc - GlobiLab через USB та бездротовий зв'язок (Bluetooth), особливості сихронізації з пристроями, на які встановлено різні ОС.

Модуль 3. Використання Labdisc.

Тема 1.  Реєстрація даних без синхронізації з програмою GlobiLab.

Зміст навчання. Підготовка Labdisc до сеансу реєстрації даних, вибір датчиків та параметрів експерименту в меню Labdisc, збір даних, передавання результатів експерименту та обробка їх засобами програмного забезпечення GlobiLab.

Тема 2. Алгоритм роботи з лабораторією Labdisc, синхронізованою з програмою GlobiLab.

Зміст навчання. Синхронізація Labdisc із програмою GlobiLab, вибір датчиків та параметрів експерименту в меню програми GlobiLab, збір даних, обробка та аналіз результатів експерименту засобами програмного забезпечення.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їхніх професійних компетентностей, використання сучасних технічних засобів навчання.

Цифрова науково-дослідна лабораторія LABDISC – це сучасний прилад, який дозволяє проводити вимірювання, досліди, експерименти з природничо-математичних дисциплін.

Бездротова лабораторія Labdisc має повний набір функцій і вбудованих датчиків, водночас вона легка і компактна. Тривалий час автономної роботи Labdisc (понад 150 годин) перетворює лабораторію на інструмент для виконання практичних завдань як у класі, так і поза межами навчального закладу. Це чудове рішення для довгострокових експериментів.

Під час тренінгу ви дізнаєтесь про:

- конфігурацію цифрової науково-дослідної лабораторії Labdisc з мультисенсорним реєстратором даних;

- програму аналізу даних GlobiLab;

- реєстрацію даних без синхронізації з програмою GlobiLab та алгоритм роботи з лабораторією Labdisc, синхронізованою з програмою GlobiLab;

- застосування Labdisc в освітньому процесі.

Курс складається з відеолекцій з елементами тренінгу. Після кожного відеоуроку - тренувальне тестування. Підсумковий контроль знань здійснюється за результатами підсумкового тестування. 

Перейти за покликанням